POLITIK Regeringen har annonserat att man vill avskaffa flerbarnstillägget. Nu vill flera partier samma sak.

Det var inför mors dag som den socialdemokratiska regeringen gick ut med att man helt vill slopa flerbarnstillägget till barnbidraget.

Detta för att försämra kvinnors möjligheter att få stanna hemma med sina barn, något som familjeplanering – och arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S), anser är ett hot mot jämställdheten.

—  Alla som kan arbeta ska arbeta. Man ska inte skaffa fler barn än man ska försörja, det är en viktig utgångspunkt. Det är därför vi ger det här uppdraget, sa Nordmark i slutet av maj.

Högerpartierna följer efter

Nu vill fler av riksdagens partier genomföra detta, enligt Dagens Nyheter.

Moderaterna vill avskaffa flerbarnstillägget från och med det fjärde barnet.

— Stora barnkullar är ett allvarligt hinder för integration och bra barnuppfostran. Så var det i Sverige förr – och så har det nu blivit igen, säger Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

Även Sverigedemokraterna är inne på samma spår, de vill avskaffa flerbarnstillägget, men istället införa ett flerbarnsavdrag på inkomstskatt. De framhäver att ”det ska löna sig att arbeta” istället för att stanna hemma med sina barn. SD hoppas även på att deras förslag ska ”integrera” invandrare bland svenskarna.

Kristdemokraterna är för förslaget, men vill genomföra en ”genomgripande bidragsreform där arbetsföra flyttas från försörjningsstödet till en statlig dagpenning med höga krav”. Centerpartiet vill utreda frågan vidare. Liberalerna kallar flerbarnstillägget för ”en kvinnofälla” och vill även de försvåra för svenska familjer att skaffa många barn.

Bland riksdagspartierna är det endast Vänsterpartiet och Miljöpartiet som ställer sig kritiska till förslaget. Båda partierna framhäver flerbarnstilläggets betydelse för fattigare barnfamiljer.