MEDIA Mediemyndigheten har presenterat vilka tidningar som får mediestöd för 2024. En rad extremvänstertidningar blir nu utan de statliga pengar man är beroende av.

När Mediemyndigheten nu presenterar vilka tidningar som får mediestöd är det många som blir besvikna. Svenska Dagbladet, som förra året fick maxbeloppet 40 miljoner kronor i stöd, blir i år utan det allmänna redaktionsstödet man sökt.

Inte heller Aftonbladet eller Expressen får några pengar, då tidningarna inte bedömdes ha något behov av skattepengar.

Hårdast drabbas dock en rad vänstertidningar, som i många fall endast hålls uppe tack vare bidrag. Vänsterextrema ETC, som tidigare tvingats återbetala bidrag samt lägga ned en rad ”lokaltidningar” på grund av uteblivna skattepengar, tillhör undantaget då man får allmänt redaktionsstöd. Magasinet ETC får dock inte det, utan istället övergångsstöd – något som är till för att mildra fallet för tidningar som blir utan en stor del av sin inkomst.

Tidningen Journalisten räknar dock upp en rad andra extremvänstertidningar som blir helt utan: Kommunistiska partiets tidning Proletären, Socialistiskt alternativs tidning Offensiv, socialdemokratiska AiP, Flamman, Arbetaren, Feministiskt perspektiv, Fria Tidningen och Syre.

— Nio av tio stora dagstidningar är borgerliga och vid sidan av det finns det en handfull vänstertidningar. Nämndens bedömning är att vi inte bidrar till mediemångfalden för att vi är för små, en obegriplig logik. Eftersom den borgerliga dominansen är så stor och vänstermedierna så små, så ska de också försvinna. Jag kämpar för att förstå hur de tänker, säger Flammans chefredaktör Leonidas Aretakis till Journalisten.

Men även andra tidningar med tydlig politisk inriktning blir utan, såsom liberala NU, Bulletin, Fokus och Kvartal.

”Mediet innehåller fördjupningar i olika frågor, men förmedlar inte en regelbunden och kontinuerlig redaktionell bevakning av nyhetshändelser”, skriver myndigheten i beslutet om Fokus.

Bland alternativmedier får Nya Tider, Insikt24 och Epoch Times det övergångsstöd man sökt. Däremot blir Swebbtv och Samnytt helt utan pengar.