INRIKES Under torsdagen låg Försvarsmaktens hemsida nere i tio minuter. I ett pressmeddelande skriver Försvarsmakten att man utsattes för en överbelastningsattack.

Försvarsmaktens hemsida kan man läsa att Försvarsmaktens hemsida låg nere under torsdagen efter en överbelastningsattack.

”Försvarsmakten och andra myndigheter utsätts regelbundet för angrepp. Torsdagens överbelastningsattack mot Försvarsmaktens webbplats visade att det skydd som finns fungerade. Den här typen av händelser mot svenska myndigheters webbplatser sker kontinuerligt, men det är sällan det blir någon större effekt”, skriver Försvarsmakten i pressmeddelandet.

— Resultatet av den här attacken blev att webbplatsen låg nere i tio minuter. Händelsen har inte påverkat Försvarsmaktens förmågor, säger brigadgeneral Peder Ohlsson, Försvarsmaktens kommunikationsdirektör. 

Försvarsmakten skriver också att man av säkerhetsskäl inte kommenterar ”vem eller vilka som låg bakom torsdagens händelse”.