Att ingen aktivitet rapporterats från Hälsingland på över två veckor betyder inte att aktivismen har dött ut, eller minskat i omfattning. Tvärtom, aktivismen fortgår alltjämt.

Den senaste tiden har fokus legat på att få upp så mycket klistermärken som möjligt, resultatet har blivit att ett flertal orter i Hälsingland nu pryds av Motståndsrörelsens budskap.

Torsdagen den 15/9 sattes ett par hundra klistermärken upp i Delsbo och Ljusdal. Lördagen den 17/9 täcktes Söderhamns centrum med klistermärken och Tisdagen den 20/9 klistrades det i centrala Hudiksvall. Samtliga uppsättningar kunde genomföras utan några större problem.

Utöver ovan nämnda aktivism har man arrangerat en lokal utbildningskväll. Fredagskvällen den 23/9 samlades de lokala aktivisterna och stödmedlemmarna för att lära sig mer om frimureriet och dess inverkan på det samhälle vi lever i idag.


  • Publicerad:
    2011-10-03 18:04