Under natten till söndagen den 28 juli fortsatte kampen i Trelleborg. Ett stort antal klistermärken sattes upp på taktiska ställen och även en hel del sprayningar genomfördes.

Nu pryder Tyr-runan en hel del elskåp i hopp om att fler ska förstå att kampen aldrig ger upp och att nationalsocialismen alltid finns runt omkring dem.

För övrigt gick aktionen bra och inga problem uppstod under aktionens gång.


  • Publicerad:
    2019-07-29 13:30