KORRUPTION. Den förundersökning om bedrägeri som inleddes mot den judiske kristdemokraten Caroline Szyber är nu nedlagd, enligt åklagaren med anledning av att reglerna är ”komplicerade”.

Inför förra årets riksdagsval avslöjades att flera riksdagsledamöter fuskat med reseersättningar, genom att exempelvis låta skattebetalarna stå för sina familjers hotellnota. En av dessa var kristdemokraten och judinnan Caroline Szyber, som lät skattebetalarna stå för familjens resekostnader under två resor till Italien och en resa till den svenska västkusten.

Nu meddelar dock åklagare Joakim Zander att förundersökningen läggs ner. Anledningen är enligt åklagaren att reglerna är ”krångliga”, trots att regelverket tydligt kräver att en riksdagsledamot med sällskap själv ska betala en del av räkningen. På grund av att reglerna påstås vara ”krångliga” menar Zander att uppsåt inte kan bevisas, varför Szyber slipper undan ostraffad.

I skrivande stund pågår förundersökningar mot den forne moderatledamoten Michael Svensson, den avgångne SD-ledamoten Stefan Jakobsson och den nuvarande SD-ledamoten Patrick Reslow.

Källa:
Lägger ner utredning mot Caroline Szyber


  • Publicerad:
    2019-01-02 23:50