Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Domstol ger SD rätt mot Ånge kommun – fel att neka tillträde till Folkets huslokaler

Av Redaktionen, 2017-11-21
redaktionen@nordfront.se

ÅNGE. Kommunstyrelsen i Ånge ändrade avtalet med den lokala Folkets husföreningen så att de skulle kunna fortsätta att neka Sverigedemokraterna att hyra lokaler. Nu har Förvaltningsrätten kommit fram till att kommunstyrelsen brutit mot kommunallagen och menar man inte får fortsätta att betala ut bidrag till föreningen så länge de diskriminerar hyresgäster.

Medborgarhuset i Ånge är en av de lokaler som den lokala Folkets husföreningen har nekat SD att hyra.

Nordfront har tidigare skrivit om härvan kring Folkets husföreningen i Ånge, som konsekvent nekat Sverigedemokraterna att hyra en lokal enligt de direktiv som Riksorganisationen Folkets Hus och Parker gick ut med 2014. Direktiven innebar att man ”rekommenderade” att lokala Folkets husföreningar inte skulle upplåta sina lokaler åt ”rasistiska” och ”främlingsfientliga” organisationer.

LÄS MER: Folkets Hus stänger ute Sverigedemokraterna

På vissa platser, exempelvis i Umeå, deltog därför representanter för Folkets husföreningar under SD-möten för att kontrollera att inget ”främlingsfientligt” yttrades. I fallet Ånge valde dock den lokala Folkets husföreningen alltså att inte ge SD tillträde till lokalerna överhuvudtaget.

Policyn innebar dock vissa problem, då föreningen i ett avtal med den socialdemokratiskt styrda kommunen tar emot ett årligt bidrag på 350 000 kronor för att opolitiskt tillhandahålla lokaler för uthyrning. Därför kände sig kommunstyrelsen nödgade att bötfälla Folkets husföreningen, som fick betala tillbaka 15 000 kronor av det kommunala bidraget för avtalsbrottet.

Men för att Folkets husföreningen i fortsättningen skulle kunna följa direktivet från riksorganisationen om att stänga ute organisationer med ”fel” åsikter och samtidigt ta emot pengar från kommunen så valde man samtidigt att skriva om avtalet. I det nya avtalet stod bland annat att Folkets husföreningen ”opartiskt” ska tillhandahålla lokaler, men att de samtidigt äger rätt att ”neka föreningar, organisationer och enskilda grupper att hyra om de inte delar de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde i enlighet med den centralt för Folkets husrörelsen antagna policyn.”

Sverigedemokraterna i Ånge svarade med att anmäla kommunstyrelsen till Förvaltningsrätten, som nu meddelat att det nya avtalet strider mot kommunallagen,

I domen står det bland annat:

Mot bakgrund av den praxis som utvecklats på området gällande likställighetsprincipen och dess tillämpning i situationer då kommuner tillgodoser behovet av samlingslokaler i kommunen genom ekonomiskt stöd till privata rättssubjekt, finner förvaltningsrätten att den ändring av nyttjanderättsavtalet som beslutats av kommunstyrelsen medför en möjlighet att särbehandla kommunmedlemmar på annat än objektiv, saklig grund.

Den ändring av nyttjanderättsavtalet som kommunstyrelsen beslutat om strider därmed mot den kommunala likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § kommunallagen. Då kommunstyrelsens beslut den 11 oktober 2016, § 178, i den del det avser ändring av nyttjanderättsavtal, således är olagligt i enlighet med 10 kap. 8 § 4 kommunallagen ska det upphävas.

Ånge kommuns socialdemokratiska kommunalråd Sten-Ove Danielsson kommenterar utfallet till Sundsvalls Tidning:

— Jag måste få läsa igenom domen, men naturligtvis så måste titta på det här igen eftersom vi inte motiverat oss på ett sätt som håller och beakta det som Förvaltningsrätten säger.

Sverigedemokraterna i Ånge är nöjda med utfallet och meddelar att man inom kort kommer att nyttja rätten att hyra Folkets husföreningens lokaler.

— Vi visste hela tiden att vi hade rätt och att beslutet var regelvidrigt, säger Stig Malmberg, ordförande för Sverigedemokraterna i Ånge.

Källor:
Avtalet med Folkets hus skrivs om – ger föreningen rätt att porta SD
Sverigedemokraterna vann i Förvaltningsrätten – Ånge kommun bröt mot kommunallagen


  • Publicerad:
    2017-11-21 09:00