INRIKES. Miljöpartiets Gustav Fridolin vill nu se en komplettering av Skolverkets riktlinjer gällande sex- och samlevnadsundervisning i grundskolan. Han vill bland annat att frågor gällande så kallad hedersproblematik och samtycke ska läggas till. 

Utbildningsminister Gustav Fridolin och hans Miljöpartiet har en önskan om att frågor gällande så kallad hederskultur och samtycke ska få ett ökat utrymme i grundskolornas sex- och samlevnadsundervisning.

— Det handlar om att ingen annan ska ha rätt att kontrollera ens sexualitet utifrån vad som kan anses vara en god heder. Det som inte är frivilligt är heller inte tillåtet, det måste var grunden för de samtal som man har om attityder och förståelse för kultur i sex- och samlevnadsundervisningen, säger Fridolin.

Fridolin vill därför nu gärna se att de dokument som styr Skolverkets riktlinjer för sex- och samlevnadsundervisningen ska kompletteras med formuleringar där också frågor om samtycke och så kallad hedersproblematik tas upp.

Källa: 
Fridolin: Mer undervisning om heder och samtycke i skolan 


  • Publicerad:
    2017-12-22 10:00