UTRIKES. Resultatet blev 408 röster mot 254 när EU-parlamentets ledamöter tidigare idag röstade igenom frihandelsavtalet Ceta.

I höstas skrev EU och Kanada på det omfattande frihandelsavtalet Ceta.

Frihandelsavtalet Ceta mellan EU och Kanada förhandlades fram redan 2014 men den juridiska processen har gjort att införandet har dragit ut på tiden. Vid 12-tiden under onsdagen röstade en klar majoritet i Europaparlamentet igenom avtalet. En liknande omröstning kommer även att hållas i Kanada inom kort och redan i mars kan avtalet träda i kraft.

EU-parlamentsledamoten och liberalernas Cecilia Wikström är lyrisk inför beslutet:

Det är världens modernaste handelsavtal och jag är övertygad om att öppenheten mellan EU och Kanada kommer att få goda effekter för vårt gemensamma välstånd och bli en referenspunkt för framtida internationella handelsrelationer. Allt detta är stora framsteg i en tid då handelshinder och gränsbarriärer ökar världen över.

Miljöpartiets och Vänsterpartiets parlamentsledamöter ser inte lika positivt på avtalet. Miljöpartisten Max Andersson bekymrar sig över avtalets negativa effekter för klimat- och miljöarbetet. Vänsterpartisten Malin Björk menar att det var ett odemokratiskt beslut då bara tre utskott fått yttra sig och att parlamentarikerna bara fått ta ställning till avtalet som helhet.

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström anser att det är viktigt att EU satsar ännu hårdare på frihandeln med tanke på USA:s president Donald Trumps kritiska inställning till frihandelsavtal.

— President Trump har sagt att alla handelsförhandlingar handlar om att en vinner och en förlorar. Vi vill bevisa att så är det inte – båda kan vinna, säger Malmström.

Källa:
EU-parlamentet har röstat ja till frihandelsavtalet Ceta


  • Publicerad:
    2017-02-15 14:55