KOMMENTAR. Nordfronts kampredaktör Sebastian Elofsson bemöter här lögnpressens hets om demonstrationsförbud i Falun och uppmanar alla nordiska arbetare att marschera i Motståndsrörelsens led den första maj för frihet och bröd.

demonstrationståg-2

Första maj i Borlänge förra året.

I onsdags kunde Nordfront meddela att Pär Sjögren, chef över Nordiska motståndsrörelsens femte näste, lämnat in en ansökan om att demonstrera i Falun på första maj. Detta har lett till en storm av hysteri och fördömanden bland lögnpressens tidningar i Dalarna. Framträdande förrädarpolitiker från både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hävdar att Motståndsrörelsens kommande demonstration är ”En provokation. En kapning av arbetarrörelsens dag.”.

— Spontant blir jag provocerad, de kapar arbetarrörelsen egen dag. Den är viktig för då står vi upp för arbetarnas rättigheter i världen, för demokratin. Det här kastar en skugga över det som är viktigt för oss, påstår Roza Güclü Hedin som är socialdemokratisk riksdagsledamot och ordförande i Falu arbetarekommun.

Hon fortsätter sedan med sina floskler och säger att:

— Vi får uppmana alla demokratiska krafter att sluta upp och visa att vi är fler som står upp för demokrati och mångfald. Vi är fler än de är.

En annan vänsterpartist som är känd sen tidigare av Nordfronts läsare är lipsillen Daniel Riazat. Riksdagspojken Riazat tycker att det känns ”obehagligt” att ”nazister” ska få använda sin grundlagsskyddade rättighet att demonstrera.

— Klart att det känns obehagligt när en militant våldsam naziströrelse vill demonstrera i Falun. Men vi har ju erfarenheter från förra året, vi gjorde det väldigt bra då när vi mobiliserade folk som står för något annat, säger Riazat som inte tycks kunna precisera vad ”för något annat” som man står för är.

Riazats partikamrat Patrik Liljeglöd, som är Vänsterpartiets gruppledare i Falun, menar att Motståndsrörelsens demonstration är en ”provokationsdemonstration” och att vi inte har något med arbetarrörelsen att göra.

— Det här är bara en provokationsdemonstration, de har inget med arbetarrörelsen att göra, och tror inte på demokrati. Men tittar vi på resultatet i Borlänge i fjol så ledde det till att folk enades emot. Sådan uppslutning har vi inte haft på länge. Och vi får väl svara likadant i Falun, påstår Liljeglöd.

Sist, men absolut inte minst, så har juden Göran Greider skrivit en ledarartikel på Dala-Demokraten där han hetsar om att Motståndsrörelsen borde förbjudas från att demonstrera i Falun. Denna självutnämnda ”arbetarkämpe” till hycklare menar att en rörelse med en ”hatideologi” vars medlemmar inte tvekar att försvara sig själva mot fysiska angripare inte kan tillåtas demonstrera då detta oftast leder till att ”ordningen störs”.

Han vill dock inte att ”nazistiska organisationer” ska förbjudas men enbart på grund av anledningen att ”det skulle göra det svårare för polis och säkerhetspolis att kontrollera deras verksamhet”. Men varje människa som besitter någon form av logiskt tänkande kan själv räkna ut att om man förbjuder en rörelse från att demonstrera så har man i praktiken redan förbjudit rörelsen helt och hållet.

Det är ganska chockerande, för den som inte är van vid den så kallade ”arbetarvänsterns” hyckleri, hur Göran Greider, Patrik Liljeglöd, Daniel Riazat, Roza Güclü Hedin och andra självutnämnda ”arbetarkämpar” i ena stunden talar varmt om arbetarrörelsen för att sedan hugga arbetaren i ryggen. Samtliga tillhör ett massinvandrings- och mångkulturvurmande etablissemang som är det största hotet mot arbetarklassen som de påstår sig företräda.

På vilket sätt tjänar arbetaren på att tusentals och åter tusentals främlingar väller in över Sveriges gränser och suger ut den välfärd som våra arbetande förfäder byggt upp? Gynnas den svenske arbetaren av att lönerna sänks som ett led av den ökande konkurrensen på arbetsmarknaden som har sin grund i främlingsinvasionen? Gynnas den arbetande fadern av att hans dotter blir gruppvåldtagen av främlingar från tredje världen?

De enda som tjänar på främlingsinvasionen och mångkulturen är den sionistiska storfinansen som har förslavat den nordiske arbetaren i kedjor av ränta och skuld. Storfinansen gynnas mest av att de nordiska länderna fylls till bredden av rasfrämlingar som sedan konkurrerar med de nordiska arbetarna om de jobb som finns kvar. Det finns ingen annan som gynnas mer av lönedumpningen än det sionistiska finanskapitalet.

Arbetaren har blivit förråd både av de hycklande kostymnissarna i riksdag och regering och av de falska låtsasproletärerna inom den så kallade ”arbetarrörelsen”. Göran Greider och resten av packet kämpar inte för arbetaren. Den som ställer sig bakom kapitalet genom att hylla mångkulturen är arbetarens fiende nummer ett!

Men arbetaren håller på att vakna. Han börjar att inse hur förrädarpolitikerna och fackpamparna har fört honom bakom ljuset med sina fagra tal om medmänsklighet och humanism. Därför är det inte konstigt att Greider i ren desperation skriker om förbud. För Greider vet att endast nationalsocialismen tar tillvara på arbetarnas intressen och han är livrädd för att arbetarna ska sluta upp bakom den enda sanna arbetarrörelsen; Nordiska motståndsrörelsen.

Motståndsrörelsen är den enda rörelsen som vill befria den nordiska arbetaren från storfinansens bojor. Nordiska motståndsrörelsen kämpar dock inte enbart för arbetaren ute på fabrikens golv utan även för bonden, tjänstemannen, småföretagaren och vetenskapsmannen. Vi vill inte ha någon splittrande klasskamp, vi vill se arbetaren, bonden och företagaren marschera sida vid sida som jämlikar med endast folkets gemensamma intressen i åtanke. Vi ser ingen skillnad på handens och hjärnans arbetare.

Till alla Nordens arbetare; res dig upp, krossa dina bojor och ta tillbaka friheten som du en gång hade! Anslut dig till Motståndsrörelsens led den första maj. Tillsammans, sida vid sida, knä om knä marscherar vi för det arbetande folkets rätt till frihet och bröd!

Alla till Falun!

folkstorm-3

Källor:
Ge inte nazisterna demonstrationstillstånd!
”Kapning, kupp, provokation” – men nazisterna tycker de har all rätt


  • Publicerad:
    2017-02-03 22:45