POLITISK FÖRFÖLJELSE. Motståndsrörelsens aktivister trakasserades i sedvanlig ordning av ordningsmakten efter en grundlagsskyddad flygbladsutdelning i Karlstad.

Idag hölls en offentlig flygbladsutdelning i Karlstad i Värmland av Motståndsrörelsens Näste 5 och Näste 2. Många blad delades ut och aktivisterna fick god respons från allmänheten, utom från en invandrarman som inte gladdes över organisationens närvaro i stan.

Den tjafs-sugne främlingen gick till angrepp mot en person som han trodde var en aktivist men som i själva verket endast var en förbipasserande man som var ute i helghandeln. Invandraren fördes sedan bort från platsen av polis som givetvis kommit till platsen så fort de fick nys om att en aktivitet som hölls i Motståndsrörelsens regi hölls i staden.

När aktiviteten var avslutad och aktivisterna satte sig i bilarna för att lämna Karlstad ryckte ordningsmakten ut och till sin vana trogen började de att trakassera motståndsmännen genom att stanna bilarna och för att legitimera samtliga bilresenärer samt genomföra nykterhetskontroll på förarna. När Motståndsrörelsens Pär Öberg bad en polisman upprepade gånger om att även han skulle uppvisa legitimation för att bekräfta att denne verkligen var polis vägrade polismannen att göra detta, trots att polisförordningen säger att polisen bör göra detta.

Polisförordning (2014:1104), §14, säger:

11 § En polisman ska under tjänstgöring kunna legitimera sig med tjänstekort för polisman (polislegitimation), om inte särskilda skäl talar mot det.

På frågan om varför bilarna stannats och varför samtliga skulle uppvisa legitimation svarade en polisman att det var för att aktivisterna plötsligt var misstänkta för brott mot ordningslagen, en anklagelse som är absurd då aktiviteten gick lugnt till. Att de stannade bilarna samt genomförde id-kontroller var endast med syftet att åsiktstrakassera oliktänkande. Hela händelsen filmades av Motståndsrörelsens aktivister i Näste 5.

Se polisens trakasserier HÄR.


  • Publicerad:
    2017-02-04 17:00