INRIKES. Skånes universitetssjukhus har anmält sina egna väntetider enligt Lex Maria efter att fyra cancerpatienter som fått vänta väldigt länge på vård avlidit.

Nio patienter på Skånes universitetssjukhus, Sus, som haft cancer i antingen urinvägarna, urinblåsan eller njurbäckenet har fått vänta länge på vård och därför har sjukhuset nu Lex Maria-anmält sig självt. Fem av patienterna fick vänta länge på operation vilket fick som följd att cancern spred sig så att behandlingen blev svårare. Dessutom fick fyra nu avlidna patienter vänta på nödvändiga uppföljningsbesök.

— Detta är väldigt allvarligt och det är helt oacceptabelt att väntetiderna är så långa, säger Lars Malmberg, verksamhetschef för urologi på Sus till Sydsvenskan.

Om cancer upptäckts i urinblåsan är rekommendationen att patienten ska opereras senast 37 dagar efter att tumören har upptäckts men medianväntetiden i Sverige är 130 dagars väntetid och vid Sus är väntetiden 160 dagar.

— Vi ligger fortfarande så långt ifrån målen för ledtider i cancerförloppet. Då måste vi signalera att det behövs något mer, att Region Skåne måste lyfta frågan, säger Malmberg angående Lex Maria-anmälan.

Källa:
Fyra cancerpatienter dog efter lång vänta – Sus anmäler sig själv


  • Publicerad:
    2018-11-14 18:55