ISRAEL. 71 procent av den israeliska befolkningen tror att Iran planerar att skaffa kärnvapen och att det nyligen genomförda kärnavtalet kommer att påskynda den processen. 47 procent av befolkningen stöttar ett angrepp mot Iran för att förhindra detta.

978x-11-460x258

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

Informationen kommer från en opinionsundersökning utförd av Panels Politics Polling Institute och är gjord efter tisdagens kärn-energiavtal med Iran. På frågan om de tror att det nya kärnavtalet för Iran närmare att skaffa kärnvapen, svarar hela 71 procent ja. 47 procent svarar att de stöttar ett  självständigt militärt angrepp mot Iran för att hindra dem från att utveckla kärnvapen.

Iran självt har upprepade gånger förnekat att kärnprogrammet syftar till att utveckla kärnvapen och påpekar att deras kärn-energiprogram endast är till för att användas till el och medicinska ändamål.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har kallat kärn-energiavtalet för ett ”historiskt misstag”, och har flera gånger hotat med militära angrepp mot Iran. Netanyahu har i onsdagen denna vecka sagt att Israel inte är med i kärn-energiavtalen och att ”sista ordet inte är sagt” i den här frågan.

Israel själva har utvecklat ett stort antal avancerade kärnvapen, något som de började med år 1955-56. Norge har bidragit till detta 1959-1960 genom att exporterat 20 ton tungt vatten till Israel och gav israeliska kärnfysiker tillgång till information om hur man producerar plutonium samt information om hur man bygger underjordiska kärnanläggningar.

Publicerades ursprungligen på Nordfront.net.

Källa:
– Halvparten av israelerne ville støttet et angrep mot Iran


  • Publicerad:
    2015-07-18 20:15