INRIKES. Migrationsöverdomstolen vid kammarrätten i Stockholm ger grönt ljus till regeringens hårt kritiserade “gymnasielag”, som ger illegala invandrare möjligheten att studera vid gymnasiet.

Ifjol röstade en majoritet i riksdagen för regeringens amnesti för illegala ”ensamkommande” från Afghanistan. Amnestin, som fick namnet “gymnasielagen”, ger uppehållstillstånd för tusentals afghanska män att studera vid gymnasieskolor i Sverige.

Lagen möttes av hård kritik, bland annat från lagrådet. Migrationsdomstolen i Malmö bedömde att lagen var så undermålig att man inte tillämpade den i fallet med en irakisk asylsökande som inte kunnat styrka sin identitet.

Men nu meddelar migrationsöverdomstolen vid kammarrätten i Stockholm att lagen får tillämpas. Man menar att gymnasielagen varken har “åsidosatt stadgad ordning” eller strider “från kravet på klarlagd identitet mot EU-reglerna”. I ett pressmeddelande skriver migrationsdomstolen följande:

Migrationsöverdomstolen anser att EU-reglerna (Schengenregelverket m.m.) inte hindrar ett sänkt beviskrav rörande identitet vid prövningen av frågan om uppehållstillstånd för en utlänning som redan vistas i Sverige på det sätt som anges i tillfälliga lagen.

Källa:
Dom från Migrationsöverdomstolen: Den s.k. gymnasielagen får tillämpas


  • Publicerad:
    2018-09-25 21:15