INRIKES. Enligt en ny dom har migrationsdomstolen i Malmö vägrat tillämpa den del av den nya afghanlagen som föreskriver att beviskraven för säkerställandet av identitet ska sänkas.

Enligt en ny dom i migrationsdomstolen i Malmö vägrar man tillämpa delar av den nya afghanlagen, som syftar till att 9 000 afghaner ska få stanna i Sverige. Den del man bortsett från är de sänkta beviskraven för styrkandet av den asylsökandes identitet, därför att förarbetet till lagen anses vara undermålig.

— Det ursprungliga lagförslaget möttes av omfattande kritik och ifrågasättande från flera tunga remissinstanser. Den ändring i förslaget som regeringen då gjorde är väsentlig och avviker från den tydliga och etablerade ordning som gällt under lång tid. Förslaget borde därför ha skickats på ny remiss, säger chefsrådman Fredrik Löndahl i ett pressmeddelande.

Löndahl anser även att de nya bestämmelserna kolliderar med en rad andra bestämmelser:

— I propositionen saknas en analys av hur förslaget förhåller sig till Sveriges åtaganden inom Schengensamarbetet och det finns även oklarheter kring hur ett grundat ställningstagande ska kunna göras i en vandelsprövning när identiteten är oklar. Detta understryker ytterligare behovet av beredning, avslutar Fredrik Löndahl.

Trots att lagen underkänts av migrationsdomstolen tänker dock Migrationsverket fortsätta dela ut uppehållstillstånd enligt de nya bestämmelserna.

— Vi tar emot och handlägger dessa ärenden som vanligt, säger Daniel Grynfarb, chef för migrationsrättsenheten vid Migrationsverket, i ett pressmeddelande.

Enligt Fria tiders artikel utgör förfarandet tjänstefel, vilket innebär att de tjänstemän som trotsar domstolens beslut kan åtalas.

Källor:
Migrationsdomstolen tillämpar inte den så kallade gymnasielagen
Migrationsverkets tjänstemän tänker strunta i gymnasiedom – vi kör på ”som vanligt” 


  • Publicerad:
    2018-07-08 14:15