FOLKUTBYTET Efter att Migrationsdomstolen avslagit överklagan av Migrationsverkets avslag och Hovrätten avslagit överklagan av Tingsrättens avslag, tog påverkanskampanjer vid.

2020 fattade Migrationsdomstolen det slutgiltiga beslutet om utvisning av Nilyufar Amirbekova, en då 36-årig kazakstanska med Downs syndrom. Migrationsverkets avslag av en ansökan från 2018 om uppehållstillstånd hade överklagats till domstolen, som nu fann att såväl ”skyddsbehov för asyl” som ”synnerligen ömmande omständigheter” för asyl i detta fall saknades.

Bakom ansökan låg svensken Ingemar Olsson i Mörrum och hans från Kazakstan importerade fru, som uppges vara släkt med sagda Amirbekova.

Eftersom Migrationsdomstolen beslutade att ”synnerligen ömmande omständigheter” saknas i det här fallet, så har det drivande paret inte kunnat få det prövat en gång till av Asylprövningsenheten.

Ville adoptera den vuxna kvinnan

I en parallell process ansökte paret 2020 istället till Blekinge tingsrätt om att få adoptera den vuxna kvinnan, vilket domstolen avslog. Även detta ärende överklagades, nu till Hovrätten, som emellertid bekräftade Tingsrättens avslag.

I enlighet med rådande lagstiftning borde fallet Amirbekova härmed vara avgjort och utvisning ha verkställts. Istället har två år av påverkanskampanjer i form av snyftreportage i medier och namninsamlingar fått Migrationsdomstolen att riva upp sitt tidigare beslut i fallet för att fatta ett nytt.

Domstolen beviljar nu Nilyufar Amirbekova uppehållstillstånd och åberopar härvid ”en rad organisationer” enligt vilka hon i hemlandet skulle riskera placeras på en institution, och där kunna utsättas för vanvård. Med anledning av detta skulle, argumenterar domstolen, en utvisning av henne ”stå i strid med Europakonventionen”.

Den nyblivne svenske ”fadern” Ingemar Olsson, som enligt SVT nu ”adopterar” den vuxna kazakstanska kvinnan med Downs syndrom, kommenterar till statstelevisionen:

— Vi vill verkligen tacka alla som har följt vår kamp och hjälpt oss i det här.