SVERIGE. I Sverige har aldrig någonsin någon dömts för hatbrott som skett mot svenskar. Ett antal anmälningar görs om året om hatbrott som ska ha skett mot svenskar men aldrig leder dessa till åtal eller fällande domar.

I en artikel som Helsingborgs Dagblad publicerade i söndags visar en granskning som de nyligen genomförde att hatbrott som begåtts mot etniska eller kulturella svenskar aldrig har lett till en fällande dom.

Polisen är fullt medvetna om att svenskar utsätts för hatbrott begångna av invandrare och ett antal anmälningar görs varje år, men trots detta väljer domstolarna i landet att aldrig skärpa straffen på grund av hatbrottsmotiv när offret utsätts i egenskap av svensk.

— Tyvärr är okunskapen stor i den här frågan, det finns en föreställning om att man måste tillhöra en minoritetsgrupp för att det ska vara fråga om hatbrott, säger polisen Susanne Gosenius, som sammanställer statistik om hatbrott, till HD.

Lena Körner, åklagarmyndighetens expert på hatbrott, men vet inte vad som gäller när svenskar utsätts eftersom det i princip aldrig har prövats, trots hennes expertis.

— Med tanke på att det blir ett mer mångkulturellt samhälle så skulle det kunna uppstå fler sådana situationer där en svensk känner sig utsatt för hatbrott, säger hon och fortsätter:

— Men jag känner inte igen det här, det är inget som vi har diskuterat och jag tror aldrig att det har prövats. Därför är det svårt att säga vad som krävs. Det skulle krävas ett par domar.

HD tar upp ett fall där en bloggare som stod åtalad för hets mot folkgrupp för att ha skrivit att svenskar ”har barbariet inprogrammerat i sina gener” och att svenskar är ”vidrig ohyra” som borde ”utrotas”. Enligt domstolen utgjorde detta inte hets mot folkgrupp.

Hets mot folkgrupp utgör, till skillnad från hatbrott, inte en egen brottskategori men om någon utsätter en person för ett brott utifrån offrets ”religion, hudfärg, sexuella läggning, ursprung eller etnicitet”  kan gärningsmannen få straffskärpning om brottet klassas som ett hatbrott.

Händelserna i Trollhättan klassas dock som ett hatbrott då man menar att gärningsmannen, Anton Lundin, begick morden på skolan på grund av att eleverna var av invandrarbakgrund och att han därför medvetet valde ut dem. Trots att svenskar som blir utsatta för brott för att de just är svenskar, klassas detta inte som ett hatbrott.

Källor:
Polisen: Offer väljs ut för att de är svenskar
Hatbrott mot svenskar leder aldrig till fällande dom


  • Publicerad:
    2016-03-15 13:25