INRIKES. Enligt en dom från Högsta domstolen får man inte utvisa kriminella invandrare som vistats i Sverige mer än några år.

I en ny dom från Högsta domstolen stoppas utvisningen av en somalisk våldtäktsman, något som kan få stora konsekvenser vad gäller utvisningar av kriminella invandrare.

Den våldtäktsdömde 33-årige somaliern Mohamed dömdes ursprungligen till utvisning både i Linköpings tingsrätt och i Göta hovrätt. I HD:s dom beslutade man dock med röstsiffrorna 3-2 att somaliern inte kan utvisas, därför att han befunnit sig för länge på svenskt territorium.

Under sin tid i Sverige, där somaliern levt sedan 2010 utan sin fru och sina barn som är kvar i Somalia, har Mohamed levt på bidrag samtidigt som han dömts vid fyra separata tillfällen för brottslig verksamhet.

De tre justitieråden Ann-Christine Lindeblad, Svante Johansson och Sten Andersson menar att utlänningslagen kräver ”synnerliga skäl” för att utvisa någon som vistats i Sverige en längre tid. Att mannen är tidigare straffad och att han döms för ett sexualbrott anses inte vara ”synnerliga skäl”.

De två justitieråd som motsatte sig beslutet, varav en är HD-ordföranden Anders Eka, menar dock att mannens leverne under den tid han befunnit sig i landet visar att han egentligen inte har någon djupare koppling till det svenska samhället, samtidigt som de framhåller att brottet är allvarligt, varför han rimligtvis kan utvisas.

I vilken utsträckning domen kommer påverka framtida beslut om utvisningar av kriminella invandrare återstår att se.

Källa:
Domarnas kupp: Tvärstoppar utvisning av våldtäktsmän


  • Publicerad:
    2019-04-24 23:15