YTTRANDEFRIHET Högsta domstolen fastställer hovrättens dom i förtalsmålet mellan Dagens Nyheter och Samnytt. Mats Dagerlind döms att betala dagsböter, skadestånd till en DN-journalist samt rättegångskostnader.

Rättsprocessen kring förtalsmålet mellan Bonniertidningen Dagens Nyheter och Samnytt har nu fått sitt slut. Högsta domstolen fastställer hovrättens dom och dömer till DN:s fördel.

Samnytts ansvarige utgivare Mats Dagerlind döms för grovt förtal och till 40 dagsböter på 370 kronor, 30 000 kronor i skadestånd till DN-journalisten Saeed Alnahhal samt att betala rättegångskostnader.

Bakgrunden är en granskning som Samnytt gjorde 2020 av Alnahhal. Samnytt menade att den arabiske journalisten gjort kontroversiella uttalanden och man misstänkte att han hyste sympatier för jihadistiska rebeller i Syrien.

DN ska ursprungligen ha tagit fallet till Justitiekanslern (JK), som driver yttrandefrihetsmål å statens vägnar mot medier med utgivningsbevis. JK ska ha avvisat ärendet varpå DN valde att fortsätta driva frågan som ett enskilt förtalsmål.

Den hovrättsdom som nu fastställs har kritiserats av många experter, uppger Samnytt. En av dessa är juridikprofessorn Mårten Schultz:

I en artikel om Högsta domstolens domslut skriver Samnytt att hela rättegångsprocessen kommer att kosta tidningen omkring 300 000 kronor.

”En del av etablissemangets taktik och strategi i att tysta socialkonservativ journalistik är att slå mot dessa medieaktörers ekonomi. Att få Samnytt fälld i ett enskilt mål och tvinga oss att betala rättegångskostnaderna för båda parter är ett led i detta”, skriver Samnytt.