FINLAND Det var 2018 som den nationella självständighetsdemonstrationen ”För frihet” valde att marschera med hakkorsfanor istället för den förbjudna Tyrrunan. Trots att svastikan är en laglig symbol i Finland döms nu fem personer för ”hets mot folkgrupp”.

Nordfront har tidigare skrivit om det rättsliga efterspelet av 2018 års upplaga av demonstrationen ”För frihet”, som varje år hålls i den finländska huvudstaden Helsingfors i samband med självständighetsdagen. 2018 valde arrangörerna att marschera med hakkorsfanor, då svastikan som symbol är laglig i Finland samtidigt som Nordiska motståndsrörelsen och dess symbol Tyrrunan förbjudits.

Trots detta valde polisen plötsligt att attackera demonstrationen och beslagta fanorna med våld. Fem personer kom också att misstänkas för ”hets mot folkgrupp”, men friades i tingsrätten med motiveringen att hakkorset inte är förbjudet enligt finsk lag.

Riksåklagare Raija Toiviainen meddelade redan innan den friande domen i tingsrätten att hon skulle överklaga den. Hennes efterträdare Mikko Männikkö har tagit över fallet och drivit det i hovrätten tillsammans med specialåklagare Krista Mannerhovi.

Rättegången hölls i maj förra året, där Seppo Kujula från polisens operativa ledningsgrupp motiverade polisens ingripande med att man av oklar anledning utgick från svensk snarare än finsk lagstiftning.

— Vi tittade faktiskt lite på svensk lagstiftning när vi tog beslutet, sa Kujula angående det våldsamma beslaget av fanorna.

Nästan ett år senare har nu Helsingfors hovrätt valt att riva upp tingsrättsdomen och döma samtliga åtalade för åsiktsbrott. Hovrätten köper helt åklagarens linje om att det är rimligt att göra en ”svensk” omtolkning av hets mot folkgrupp-lagstiftningen.

Domen sker också trots en pågående debatt i Finland om att förbjuda hakkorset, vilket också nämns i domen. Man skriver också att det är uppenbart att förbjudna Nordiska motståndsrörelsen arrangerat demonstrationen, trots att en privatperson stod på demonstrationstillståndet, och menar att detta ”förstärker hatbudskapet” med hakkorset.

I domen påstår man dessutom att det var en ”invandrarfientlig” demonstration och väljer helt att bortse från att arrangörerna både inför och under marschen tydligt deklarerade att man protesterade mot den finska rikspolisstyrelsen och de finska politiker som velat förbjuda Motståndsrörelsen.

De åtalade männen dömdes alla till mellan 50 och 75 dagsböter, vilket för vissa av dem innebar dryga böter. En av de åtalade åläggs att betala motsvarande 23 000 kronor.

Dessutom måste samtliga betala 100 euro ”i solidaritet med staten” eftersom en rad polismän behövt ta tid från arbetet för att vittna i rättegången.

En av de dömda männen uppger till Nordfront att man kommer att överklaga domen till Högsta domstolen, som förväntas ta upp fallet eftersom det är första gången som någon dömts för åsiktsbrott på grund av en laglig symbol.