MÅNGKULTUREN. Enligt en hemlig polisrapport framgår att fyra kriminella nätverk, som baseras på etnicitet, släktskap och religiös sammanhållning, kontrollerar det ”utsatta” området Norrby i Borås.

Norrby i Borås. Bild: skärmdump Facebook.

I den främlingstäta stadsdelen Norrby i Borås är det fullt med sopor på gräsmattor, i trappuppgångar och på gator. Avfall kastas direkt från balkongerna. Öppen droghandel sker på gatorna. Invånare vågar inte larma polisen eller anmäla brott.

I en hittills hemligstämplad polisrapport framträder bilden av Norrby som ett totalt slutet laglöst område, utanför det vanliga samhället. Här är det fyra löst sammansatta nätverk, baserade på etnicitet, släktskap och religiös sammanhållning, som styr. 

Området präglas också av en stark social kontroll av kvinnor utifrån religion och så kallad hederskultur. Ingen vågar ringa polisen och anmäla brott då man fruktar repressalier.

— Man är rädd för att anmäla för att man tror att polisens förmåga att skydda anmälarna är låg. Men det är för att man inte provat systemet. I själva verket har vi en hög förmåga att skydda, säger lokalpolisområdeschef  Tomas Stakeberg Jansson, till SVT Nyheter Väst.

Polisen menar dock att orsaken till problemen i Norrby och liknande områden inte i första hand är en polisiär fråga.

— Att det sker en nyrekrytering till nätverken är en fråga som inte bara polisen äger. Polisens uppgift är att lagföra dem som begår brott. De förebyggande åtgärderna är i grunden kommunens ansvar, säger Stakeberg Jansson.

Förutom kommunen är det uppenbart att även regeringen och riksdagen har ett stort ansvar, eftersom misären och laglösheten är ett direkt resultat av den förda mångkultur- och massinvandringspolitiken.

Källa:
Hemlig rapport: Fyra nätverk kontrollerar stadsdel i Borås


  • Publicerad:
    2019-05-30 11:45