INRIKES. Den åklagare som försökte sätta dit sverigedemokraten Christopher Larsson för den svenskfientliga gummiparagrafen ”hets mot folkgrupp” får inte driva målet efter att hon förklarats jävig.

Kammaråklagare Lena-Marie Bergström åtalade den 8 november Sverigedemokraternas (SD) gruppledare i Karlskrona, Christopher Larsson, för den svenskfientliga gummiparagrafen ”hets mot folkgrupp”. Detta efter att Larsson kritiserat islamistiska terrorister och muslimska böneutrop.

Efter att det framkommit att Bergström gillar flera SD-kritiska grupper på Facebook samt publicerat uppmaningar till ”motstånd” mot partiet valde Karlskronas starke SD-man att begära prövning av åtalet samt anmäla kammaråklagaren för jäv.

Idag kom så beskedet att Lena-Marie Bergströms SD-fientliga aktivism gjort att hon bedöms vara jävig och därmed stoppas från att driva ärendet vidare. Åtalet kommer dock att tas över av en annan åklagare.

— Åtalet kommer att prövas av tingsrätten. Det är en bedömningsfråga om det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal. Det finns utrymme för olika ställningstaganden utan att det ena kan sägas vara mer riktigt än det andra. Därför har jag inte ändrat åtalsbeslutet, menar överåklagare Mats Svensson till Blekinge Läns Tidning.

Källa:
Åklagaren jävig – får inte driva vidare åtalet mot SD-politikern


  • Publicerad:
    2018-11-20 18:20