ÅSIKTSCENSUR. Det är ”helt omöjligt att förmedla några som helst nationalsocialistiska budskap, utan att samtidigt uttrycka missaktning mot personer med judisk tro”, enligt Luleå tingsrätt. Trots detta frias Andreas Holmvall på fyra HMF-åtalspunkter.

Andreas Holmvall kampanjar i Boden. Foto: Nordfront.

Bodensaren och radiostjärnan Andreas Holmvall från Nordfronts engelskspråkiga podcast Nordic Frontier åtalades nyligen för ”hets mot folkgrupp” av åklagare Mikael Lundquist vid Luleå tingsrätt. Bakom anmälan låg den ökände djurplågaren Tomas Åberg (750127-0255), även känd som ”Näthatsgranskaren”.

Åklagaren menade att Holmvall gjort sig skyldig till åsiktsbrottet vid fyra tillfällen på sajten VK via en profil med namnet Andreas Johansson, vilket är Holmvalls radiopseudonym. Enligt åklagaren hade Holmvall publicerat fyra bilder med text med antisemitiskt innehåll ”som uttrycker missaktning för judar med syftning på etniskt ursprung och trosbekännelse”. Holmvall ska enligt åklagaren bland annat ha lagt upp bilder på hakkors och överkryssade Davidsstjärnor och skrivit att ”the modern world is a jewish disease”. Dessutom ska han ha gjort reklam för nationalsocialismen.

Den ökände djurplågaren Thomas Åberg, känd som Näthatsgranskaren, polisanmälde Andreas Holmvall.

Tingsrätten skriver att ”[d]e ovan beskrivna inläggen på den aktuella sajten faller in i det straffbara området. Buskapen är helt uppenbart nationalsocialistiska och nationalsocialistiska budskap förmedlar missaktning mot personer med judisk tro med syftning på etniskt ursprung och trosbekännelse (jämför med Högsta domstolens rättsfall NJA 1996 s.577)”.

Tingsrätten menar alltså att det inte går att sprida ett nationalsocialistiskt budskap överhuvudtaget utan att ”visa missaktning” mot judar:

Nationalsocialismens natur är sådan att det – efter förintelsen – torde vara helt omöjligt att förmedla några som helst nationalsocialistiska budskap, utan att samtidigt uttrycka missaktning mot personer med judisk tro.

Holmvall frias dock eftersom det inte är han som publicerat inläggen. Kontot ”Andreas Johansson” på VK är kopplat till Nordic Frontier och administreras av flera olika personer. Tingsrätten anser det därmed inte styrkt att det är just Holmvall som ligger bakom handlingarna, som man förvisso anser brottsliga:

Tingsrätten noterar att det inte finns någon utredning som med styrka pekar på att Andreas Holmvall personligen låg bakom det aktuella kontot. Profilen delade delvis namn med honom – han heter Andreas och användarnamnet har förstanamnet Andreas. Profilfotot var ett fotografi på honom. Det anges också att kontot avsåg en programledare för det radioprogram som Andreas Holmvall säger sig ha lett. Utöver dessa omständigheter finns det inget specifikt i utredningen som knyter just Andreas Holmvall personligen till kontot (tingsrätten noterar för övrigt att den angivna födelsedagen på kontot inte stämmer överens med Andreas Holmvalls riktiga födelsedag). De redovisade omständigheterna utesluter inte vad Andreas Holmvall har påstått; att kontot egentligen avsåg det radioprogram som han säger sig ha lett och att det i realiteten fanns ett flertal användare som administrerade kontot. Hans påstående i sig är inte så orimligt att den utan vidare kan bortses från.

Tingsrätten skriver vidare att åklagaren överhuvudtaget inte har förklarat hur VK fungerar och att det därmed kan vara vem som helst som publicerat inläggen. Det enda som tyder på att det kan vara Holmvall är att han uttryckt att han är en nationalsocialist och att bilderna har ett nationalsocialistiskt budskap.

Men detta avfärdar tingsrätten som alldeles för svaga indicier:

Dessa kopplingar är dock bara indikationer med vag innebörd på att det var han som la upp budskapen. Indikationerna måste inte – utan ytterligare information – med absolut logisk nödvändighet innebära att Andreas Holmvall var upphovsmannen bakom budskapen. Precis som Andreas Holmvall har förklarat, så indikationerna innebära att en annan nationalsocialist la upp budskapen utan hans vetskap. Som ovan framgått finns det också andra möjligheter som förklarar omständigheterna.

Avslutningsvis skriver tingsrätten att det inte finns något i utredningen som utesluter att någon annan än Holmvall har publicerat inläggen, eller att Holmvall helt och hållet saknar kunskap om att de överhuvudtaget publicerats.

”Det är med andra ord inte styrkt att Andreas Holmvall ensam eller tillsammans med annan spred budskapen. Mot denna bakgrund bör han frikännas från åtalet”, konstaterar tingsrätten.

”Jag är en ostraffad åsiktsbrottsling”
Till Nordfront säger Andreas Holmvall att den friande domen kändes bra, inte för hans egen skull utan för att den bevisar att HMF-lagen inte är oövervinnerlig.

— Jag tycker dock att fler borde höja ett ögonbryn och visa förakt fördjurplågare som Tomas Åberg aka ”Näthatsgranskaren”, som lurat till sig skattepengar för att dammsuga internet på allting som kan tänkas vara kränkande i någon mening för någon grupp. Det är skrämmande att denna människa kan anmäla hundratals politiska dissidenter och aldrig får känna av konsekvenserna av att bötfälla hederliga svenska nationalister för deras sätt att uttrycka motstånd.

Holmvall menar dock att det tingsrätten skriver i domen trots allt är illavarslande för yttrandefriheten.

— Det känns bra att djurplågaren Åberg inte lyckades denna gång, men jag är inte under några illusioner av att detta rättsväsende vill oss gott. Faktum är att domen i sig påstår att allting som är uttryck av nationalsocialism kan klassas som olagligt, då det indirekt uttrycker missaktning mot judar. Detta är ett tecken på ett system som är korrupt och riggat mot vita nordbors resning, och om alla uttryck för nationalsocialism är antisemitism och olagliga, då är jag i princip en ostraffad brottsling, konstaterar Holmvall.

Källa:
Luleå TR B 1997-18 Dom 2018-12-10


  • Publicerad:
    2018-12-10 21:08