INRIKES. Över tusen människor har anmälts och hundratals har dömts för åsiktsbrott, konstaterar djurplågarnätverket Näthatsgranskaren skadeglatt.

Enligt en årssammanfattning från Näthatsgranskaren, ett skattefinansierat nätverk som förutom att bedriva angiveriverksamhet har sammankopplats med djurplågeri, har man under år 2017 och 2018 polisanmält 1 218 personer som gjort politiskt inkorrekta uttalanden.

Av dessa anmälningar har 214 resulterat i att dissidenter har bestraffats, varav sannolikt samtliga fall rör åsiktsbrottet ”hets mot folkgrupp”.  Totalt är det 144 olika personer som angivits av Näthatsgranskaren.

Nätverket, som säger sig stå upp för lag och ordning, frontas av Tomas Åberg (750127-0255) som systematiskt har hållit sig undan just det ”rättssystem” han själv angivit ett stort antal äldre kvinnor till. De ärenden där han hållit sig undan delgivning har bland annat rört vitesbeslut och ett vapenärende.

Källa:
Twitter: Näthatsgranskaren


  • Publicerad:
    2019-01-02 21:30