UPPFÖLJNING. Nordfront granskade i april ett hets mot folkgrupp-mål där flertalet av de utredande poliserna visade sig vara partiska. I efterhand kan sägas att den åtalade mannen friades och polisen tvingades efter överklagan att lämna ut anmälarens epostadress.

I en artikel som publicerades i april 2018 skrev Nordfront om poliserna som utredde ett mål där en svensk man åtalades för hets mot folkgrupp. Det visade sig att flera av poliserna hade personliga förhållande som gjorde att deras opartiskhet kan ifrågasättas. En av poliserna postade HBTQP-propaganda på sociala medier, en annan hade ett förhållande med en rasfrämling och en tredje hade ett adopterat icke-europeiskt barn.

När artikeln skrevs så pågick huvudförhandlingarna i målet. Nordfront kan så här i efterhand meddela att den åtalade svensken friades av tingsrätten. Mannen hävdade i rätten att hans Facebookkonto hade hackats och att kommentaren han stod åtalad för inte riktade sig mot någon specifik folkgrupp. Tingsrätten tyckte att förklaringarna om att kontot var hackat var osannolika, men eftersom åklagaren inte hade undersökt dator och telefon så kunde inte detta motbevisas. Vidare höll rätten med om att det inte fanns något i kommentaren som tydligt anspelade på ras eller etnicitet.

Kommentaren som prövades löd:

Hela svenska systemet är åt helvete när aporna får bete sig på detta visset. Stupstock å låt folket få stena aset till döds. Jävla pack vi släpper in i detta annars så vackra land.

I Nordfronts artikel nämndes även att en av poliserna i region västs hatbrottsgrupp, polisinspektör Andrea Hammar, hade vägrat att lämna ut anmälaren Johan Erikssons epostadress på Nordfronts förfrågan. Efter överklagan till kammarrätten var polismyndigheten till slut tvungen att lämna ut epostadressen som var johanandersakesson@gmail.com. Tyvärr har Nordfront inte lyckats hitta personen bakom adressen då den troligtvis är lika falsk som anmälarens namn. Av en artikel på Nya Tider så framgår det att namnet och epostadressen verkar användas av en av personerna i gruppen Näthatsgranskaren.

Källa:
Skaraborgs TR B905-18 Dom 2018-05-04


  • Publicerad:
    2019-02-05 10:40