CENSUR. Vanliga svenskar med militärhistoriskt intresse får inte saluföra hakkorsflaggor till andra historiskt intresserade. Det menar Eskilstuna tingsrätt i en dom mot en Borlängebo.

Det var i augusti förra året som en 68-årig Borlängebo med militärhistoriskt intresse anordnade ett försäljningstånd på en Veteranmarknaden på Flygfältet i Eskilstuna. Bland sortimentet hade mannen veteranbildsdelar, hjälmar, krigsmateriel, knivar och andra föremål.

Bland sortimentet fanns även två historiska flaggor med hakkors på, vilket nu har lett till en fällande dom och bötesstraff för mannen.

Eskilstuna tingsrätt: Hakkors i sig utgör missaktning
Enligt domen uppger mannen att han inte haft för uppsåt att visa missaktning mot någon folkgrupp utan att han köpt in och sålt dem såsom gamla historiska föremål. Att de två hakkorsflaggorna varit en del av det övriga militärhistoriska sortimentet och att det inte funnits något uppsåt att ”hetsa” är något som tingsrätten inte bestrider. Däremot skriver tingsrätten i domen att det inte spelar någon roll huruvida mannen haft ett uppsåt eller inte.

Tingsrätten menar att de symboler som framställs på flaggorna i sig är så intimt förknippade med de brott som nazisterna gjorde sig skyldiga till under förintelsen att redan uppvisande av symbolerna i sig utan tvekan kunnat kopplas till en sådan åsiktsriktning som utgör ett uttryck för missaktning för folkgrupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Tingsrätten finner alltså att placerandet av flaggorna med nazistsymbolerna på försäljningsbordet har utgjort ett uttryck för missaktning i straffstadgandets mening.

Att Bonnier och andra förlag ständigt uppvisar hakkors på framsidan i sina tidsskrifter ska alltså enligt Eskilstuna tingsrätt också ”utan tvekan” utgöra hets mot folkgrupp om de placeras i tidningsstånden så att hakkorsen syns. Med andra ord öppnar tingsrätten upp för att dessa förlag, eller butikerna som saluför dessa tidningar och placerar dem synliga, ska kunna dömas för hets mot folkgrupp. Huruvida lagen också gäller för instanser med makt i samhället återstår att se.

Politiska agendor bakom domen
Det är en enig rätt bestående av Sonja Ahlgren, Lena Algotsdotter, Barbro Hedengren och Sven-Åke Gilander som tagit det uppseendeväckande beslutet. Rådmannen Sonja Ahlgren tillhör Liberalerna och gillar grupper som ”Sverigedemokraterna i riksdagen – nej tack!” och ”Vi gillar olika” på Facebook.

Eftersom försäljningsståndet anordnades på en veteranmarknad, där allmänheten torde utgöras av mer normala människor med ett historiskt intresse, var de få som reagerade på att också hakkorsflaggor fanns i det historiska sortimentet.

En som dock såg sin chans att sätta dit mannen och få uppmärksamhet i media var Linda Eriksson från Arboga. Linda Eriksson gillar diverse antifascistiska och globalistiska sidor på Facebook, bland annat ”We Are Dalarna”, ”Clowner mot nazister” och ”World Jewish Congress”. När hon såg flaggorna kontaktade hon genast arrangören och media och såg till att det blev rättssak av det hela.

Linda Eriksson plockade själv fram flaggorna ur en monter så att alla kunde se dem och hon själv fotografera dem.

Under rättegången sade Linda Eriksson bland annat att ”Det är inte okej att personer som hon och hennes familj ska bli utsatta för det”, trots att hon själv är en blond och blåögd svensk och därmed knappast tillhör den grupp som tingsrätten anser utsätts för ”hets” av historiska flaggor från Tredje riket.

Linda Eriksson har en lång historia av att vilja sätta dit människor som är politiskt oliktänkande för att sedan intervjuas i media som en som ”vägrar låta sig tystas”. För några år sedan ville hon sätta dit ”en gammal rasist” som medverkade på Medeltidsdagarna i Arboga på grund av uttalanden om invandring som denne gjort på på nittiotalet.

När hon såg flaggorna ska hon ha plockat fram dem ur en monter och lagt fram dem ovanpå så att hon kunde fota dem. Sedan förföljde hon den nu dömde mannen för att fota hans ansikte. Dessutom fotade hon registreringsnumret på bilen han kom till marknaden med – som ägs av hans bror – och lade upp på sociala medier med meddelandet att den ägs av en ”nazist”.

I förhör har brodern uppgett att han tack vare detta utsattes för en hel del smutskastning på Facebook, men att han trots det inte vill anmäla Eriksson.

Den dömde mannen säger i förhör att han har ett stort historieintresse och att syftet med att införskaffa och sälja flaggorna var att göra affärer med andra historieintresserade. Han hade överhuvudtaget ingen avsikt att hetsa mot någon folkgrupp.

Tingsrätten ifrågasätter som nämndes ovan inte detta, men fann honom likväl skyldig till åsiktsbrott och ålägger honom att betala dagsböter på sammanlagt 13 000 kronor.

Precis som rådmannen Sonja Ahlgren är också Linda Eriksson med i gruppen ”Sverigedemokraterna – nej tack!”.

Det återstår att se om domen blir ett prejudicerande fall där även butiker och kiosker som skyltar med ”historietidningar” fulla med symboler från Tredje riket nu också döms för åsiktsbrott.

Källa:
Eskilstuna TR: Dom: B1712-18, samt aktbilaga 2 (FUP)


  • Publicerad:
    2019-02-28 11:30