GRANSKNING. Poliserna i  en specialavdelning som arbetar med ett mål om hets mot folkgrupp har alla tre personliga livförhållanden som gör att deras opartiskhet kan ifrågasättas. Uppdaterad

I förrgår hölls huvudförhandlingen på Skaraborgs tingsrätt i ett mål där en man av nordisk etnicitet står åtalad för hets mot folkgrupp och dom i målet meddelas inom en vecka eller två. Informationskriget har undersökt detta mål, inte så mycket gällande den åtalade mannen, utan istället granskat poliserna som har arbetat med det, de som till stor del är ansvariga för att målet har kommit dit det har.

Själva det påstådda brottet handlar om att den misstänkte mannen den 2 mars 2017 ska ha skrivit följande kommentar under ett inlägg i Facebook-gruppen ”Kod 291”:

hela svenska systemet är åt helvete när aporna får bete sig på detta visset. Stupstock å låt folket få stena aset till döds, jävla pack vi släpper in i detta annars så vackra land

Hanteringen av ärendet har gått till enligt följande.

Den 9 april 2017 skickades, enligt sidan 8 i Förundersökningsprotokollet (FUP), en anmälan om Hets mot folkgrupp in med epost. Anmälare var av en Johan Eriksson. Informationskriget har begärt ut anmälarens epostadress, men polisen har inte velat lämna ut den. Mycket troligt är att namnet bara är ett påhittat namn som anmälaren har till sin lika påhittade epostadress.

Polisassistent Stefan Karlsson, på avdelningen Utredning 5 LPO Storgbg Hisingen, var den som tog emot och upprättade anmälan den 11 april 2017, vilket syns på sidan 2 i FUP.

Senare samma dag tog polisinspektör Jan-Erik Tano vid avdelningen Fri- och rättigheter 1 Rgn Väst, enligt sidan 4 i FUP, beslutet om att förundersökning skulle inledas. Hans chef kommissarie Annelie Strimell står med på samma sida.

Polisinspektör Andrea Hammar, också på avdelningen Fri- och rättigheter 1 Rgn Väst, var enligt sidan 1 i FUP den som identifierade den misstänkte den 16 augusti 2017.

Den 17 augusti 2017 tillförde polisinspektör Andrea Hammar följande på sidan 5 i FUP:

Avseende spridningen av kommentaren så är det en öppen Facebooksida med 39 354 följare.

Just denna artikel som aktuell kommentar rör har 316 reaktioner, 73 delningar och 45 kommentarer. (många av kommentarerna har en tydlig inriktning mot främlingsfientlighet)

Den aktuella kommentaren har två ”likes” samt en kommentar på den.

Polisinspektör Lennart Lindberg, en polis som arbetar i närheten av där den misstänkte mannen bor, förhörde den misstänkte den 29 september 2017, vilket framgår av sidan 15 i FUP.

Observera att det var samma polis, polisinspektör Hammar, som identifierade den misstänkte och som senare också var den som tog tjänstemannabeslutet att neka ett utlämnande av anmälarens epostadress.

Den första och den sista av de poliser som nu har nämnts i detta ärende, polisassistent Karlsson och polisinspektör Lindberg, verkar bara vara vanliga poliser som jobbar lokalt där anmälningen togs emot respektive där förhöret skulle hållas. Dessa två arbetar alltså inte på specialavdelningen ”Fri- och rättigheter 1 Rgn Väst”. Av dessa två gick bara polisinspektör Lindberg att hitta på sociala medier och av det han hade delat så fanns ingenting som man reagerade på.

De andra tre däremot, polisinspektör Tano, polisinspektör Hammar och kommissarie Strimell, de som arbetar på avdelningen ”Fri- och rättigheter 1 Rgn Väst”, de har alla tre saker på sina sociala medier som man reagerar på. Deras personliga livsförhållanden gör att deras opartiskhet starkt måste ifrågasättas när det gäller just den typ av påstådd brottslighet som detta mål handlar om.

Polisinspektör Tano var den som beslutade att en förundersökning skulle inledas och om man tar en titt på hans sociala medier så ser man att han har ett förhållande med en asiatisk kvinna.

Klicka för större bild.

Visst är det så att poliser när de tar beslut om att inleda förundersökning måste hålla sig inom lagens och regelverkens ramar, men samtidigt finns det i de allra flesta fall en hel del spelutrymme för individuella avvägningar. Kanske hade en annan person med andra personliga förhållanden tagit ett annat beslut än vad ”Janne Tano” gjorde?

Polisinspektör Hammar var den som såg till att leta reda på den misstänkte på nätet och även att hitta inlägget med det påstådda hatbrottet. Dessutom tillförde hon utredningen den högst subjektiva åsikten att ”många av kommentarerna har en tydlig inriktning mot främlingsfientlighet”. Frågan är om hennes vurmande för sexuella avvikare och HBTQP-agendan kan ha påverkat hennes beslut? Hammar undertecknar dessutom sina brev med sitt namn följt av: ”FU-ledare / inspektör Demokrati och hatbrottsgruppen Region Väst”.

Klicka för större bild.

Kommissarie Strimell är någon slags chef på avdelningen ”Fri- och rättigheter 1 Rgn Väst” och man kan fråga sig om det faktum att en av hennes döttrar är adopterad eller är av blandad etnicitet har haft någon påverkan på hur avdelningens arbete utförs? På bilden nedan till vänster ser vi kommissarie Strimell tillsammans med sin etniskt nordeuropeiska dotter som även är skriven hos henne och på den till höger ser vi kommissarien skriva i kommentarerna att det är hennes döttrar.

Klicka för större bild.

Det man kan fråga sig är hur det ser ut med resten av personalen som arbetar på avdelningen ”Fri- och rättigheter 1 Rgn Väst”? Hur stor andel av dem är rasblandare och hur stor andel har kulturmarxistiska värderingar? Detta är visserligen bara ett enskilt mål som Informationskriget har valt att kontrollera, men vad är egentligen sannolikheten för att alla tre från avdelningen som medverkar i detta mål skulle råka ha personliga livsförhållanden som kan tänkas påverka deras inställning till så kallade ”hatbrott” om det inte är så att det företrädesvis kanske är en viss typ av människor, med en viss typ av åsikter, som ansöker om att få arbeta på denna avdelning? En annan och i sådana fall en ännu mer skrämmande möjlighet är att denna avdelning aktivt rekryterar en viss typ av människor? Helt klart är i varje fall att det olämpligt att våra myndigheter domineras av människor som medvetet eller omedvetet använder samhällets våldsapparat för att driva diverse personliga vendettor och marxistiska agendor till skada för vårt folk.

Ursprungligen publicerad på Informationskriget.se

Uppdatering 2019-02-05. I artikeln ”Friades från åtal om hets mot folkgrupp” kan man läsa hur det gick med detta mål och hur Nordfront överklagade polisens beslut att inte lämna ut anmälarens epostadress.

Källor:
Åtal Skaraborgs TR B905-18 Aktbil 1 (Pixlad)
Begäran om allmän handling epostadress
FUP Skaraborgs TR B905-18 Aktbil 2 sida 01 pixlad
FUP Skaraborgs TR B905-18 Aktbil 2 sida 02 pixlad
FUP Skaraborgs TR B905-18 Aktbil 2 sida 03 pixlad
FUP Skaraborgs TR B905-18 Aktbil 2 sida 04 pixlad
FUP Skaraborgs TR B905-18 Aktbil 2 sida 05 pixlad
FUP Skaraborgs TR B905-18 Aktbil 2 sida 06 pixlad
FUP Skaraborgs TR B905-18 Aktbil 2 sida 07 pixlad
FUP Skaraborgs TR B905-18 Aktbil 2 sida 08 pixlad
FUP Skaraborgs TR B905-18 Aktbil 2 sida 09 pixlad
FUP Skaraborgs TR B905-18 Aktbil 2 sida 10 pixlad
FUP Skaraborgs TR B905-18 Aktbil 2 sida 11 pixlad
FUP Skaraborgs TR B905-18 Aktbil 2 sida 12 pixlad
FUP Skaraborgs TR B905-18 Aktbil 2 sida 13 pixlad
FUP Skaraborgs TR B905-18 Aktbil 2 sida 14 pixlad
FUP Skaraborgs TR B905-18 Aktbil 2 sida 15 pixlad
FUP Skaraborgs TR B905-18 Aktbil 2 sida 16 pixlad
FUP Skaraborgs TR B905-18 Aktbil 2 sida 17 pixlad
FUP Skaraborgs TR B905-18 Aktbil 2 sida 18 pixlad
FUP Skaraborgs TR B905-18 Aktbil 2 sida 19 pixlad
FUP Skaraborgs TR B905-18 Aktbil 2 sida 20 pixlad


  • Publicerad:
    2018-04-26 11:30