ÅSIKTSFÖRTRYCKET. En svensk man i Västerås dömdes nyligen för hets mot folkgrupp, trots att det egentligen är tveksamt om det han hade skrivit ens var brottsligt.

I början av november dömdes en svensk man i Västerås för hets mot folkgrupp till villkorlig dom och dagsböter för att i en kommentar till ett inlägg på Facebooksidan ”Utvisa kriminella invandrare” ha skrivit ”Men Vafan!!! Skjut ner dom jävlarna. Dom skiter ju i alla lagar som finns. Då är det bara att knäppa dom på rad. Jävla skit apor”. Inlägget han hade kommenterat var en artikel som berättar om hur ett tusen afrikaner stormade en gränskontroll för att ta sig in i EU.

Funderar man lite över vad den nu dömde mannen faktiskt hade skrivit i sin kommentar så ser man att han inte på något sätt hade formulerat det som att de som stormade gränskontrollen ska skjutas för att de är afrikaner och inte heller att de är apor för att de är afrikaner. Det han skrev skulle helt enkelt kunna innebära att han vill att personerna som stormar en gränskontroll på detta våldsamma sätt ska skjutas och att de genom sitt handlande beter sig som apor. Det går i vart fall inte att bevisa att det inte var så han menade.

Anledningen att mannen ändå fälldes för hets mot folkgrupp var för att han inte bestred att det han hade skrivit var brottsligt. Skulle han istället vid polisförhöret när han erkände att det var han som hade skrivit kommentaren ha sagt att det inte utgjorde något brott så skulle han troligtvis ha blivit friad. Alternativt så hade åklagaren aldrig väckt åtal om det hade ansetts vara för svårt att bevisa brott.

Frågan är hur stor del i den fällande domen åklagaren och polisen har i detta mål. Åklagaren för att han åtalar mannen trots att det är tveksamt om det verkligen är ett brott och polisen för att deras förundersökning är utförd på ett mycket tveksamt sätt.

En åklagares uppgift är inte att få folk dömda, utan bara att de som har begått ett brott ska bli dömda. Om fakta pekar på att någon inte har begått ett brott eller är oskyldig så får inte en åklagare driva rättsfallet vidare.

I förundersökningsprotokollet (FUP:en) under avsnittet där mannen förhörs av polisen står det att förhörsledaren Martin Östholm underrättade mannen om att det han hade skrivit var ett hatbrott. På denna bild kan man se den exakta formuleringen i FUP:en. Alla bilder i denna artikel går att klicka på för att förstora.

Förhörsledaren sade alltså att ”det ÄR ett hatbrott”. Ställd inför detta konstaterande från en polisman så erkände den misstänkte mannen.

Fast frågan är vad den misstänkte mannen egentligen erkände? Erkände han att det var ett brott eller bara att det var han som hade skrivit det?

I FUP:en står det som på bilden här nedanför.

Frågan är dock om det inte bara är polismannen Östholms tolkning att den misstänkte hade erkänt brott, när det egentligen kanske bara var så att han hade erkänt att det var han som hade skrivit kommentaren.

Det är trots allt domstolen som avgör om en handling utgör brott eller inte, det är inte polisen eller åklagaren som avgör det. Att en förhörsledare säger att en kommentar är ett hatbrott fast än det egentligen kanske är tveksamt om den är det och på så sätt påverkar den misstänkte borde vara någon form av tjänstefel. Finns förhöret inspelat så borde det gå att kontrollera hur förhörsledaren faktiskt formulerade sig när han informerade den misstänkte mannen.

Något annat man kan reagera över när man läser igenom förundersökningsprotokollet är hur nitisk den utredande polismannen Östholm är, både i sin roll att utreda ärendet och i sin roll som förhörsledare. Som utredare anstränger sig Östholm verkligen utöver vad man kan tänka sig är det vanliga vid ett brott av den här graden för att hitta information som kan göra det troligt att Facebookprofilen tillhör den den misstänkte mannen. Sedan som förhörsledare så ställer Östholm frågor som är väldigt tveksamt definierade och där moraliska värderingar är inbakade.

Som utredare går Östholm in och tittar upp vilka anhöriga som finns inskrivna på Facebookprofilen och kontrollerar profilbilden mot den misstänktes passbild. Han sjunker till och med så lågt att han kontrollerar att namnet och datumen på en gravsten som finns på en bild på Facebookprofilen stämmer överens med den misstänktes döde far.

Tänk er detta engagemang från en polis för att fälla en person för något han skriver, samtidigt som brutala vålds- och sexualbrottsutredningar emellanåt blir liggande eller läggs ned på grund av att utredningen är för dåligt gjord på grund av bristande resurser.

Som förhörsledare frågar Östholm bland annat om den misstänkte har högerextrema åsikter trots att det inte är brottsligt att ha det och då det knappast heller finns en enda definition på vad högerextrema åsikter är för något.

Om polisman Östholm ingår i någon av Polismyndighetens alla ”hatbrottsgrupper” som har startats runt om hela landet går inte att säga. Det enda stället man kan hitta något om honom och se hur han ser ut är i tre artiklar i VLT, SR och Nyheter24 där det står om hur han och några andra poliser hjälpte en bäver. Kanske vet någon av våra läsare mer om den här polismannen eller har en bättre bild på honom.

Beslutet att inleda förundersökning och åtala trots att det den misstänkte skrev troligtvis inte ens var ett brott fattades av inspektör Theres Madsen respektive kammaråklagaren Frieda Gummesson. Vilka dessa är eller om de har varit inblandade i några anmärkningsvärda rättsfall har jag inte hunnit undersöka, men kanske finns det andra som kan hjälpa till med det.

Bakom denna dom står en polisanmälan inskickad av folkfienderna i organisationen Näthatsgranskaren, en organisation vars enda uppgift är att polisanmäla frustrerade svenskar som skriver ogenomtänkta saker på sociala medier.

Källor:
Västmanlands TR B4022-18 Dom 2018-11-06


  • Publicerad:
    2018-11-20 14:50