INRIKES Flera dokument om ”hbtqi-strategin” och hur man ska ”bekämpa rasism” har raderats från regeringens hemsida. Detta får nu homolobbyn att rasa.

Det är tidningen Ottar, som är homolobbyorganisationen RFSU:s ”sexualpolitiska tidskrift”, som uppmärksammar att flera kulturmarxistiska dokument försvunnit från regeringens hemsida efter regeringsskiftet.

”I början av veckan saknades till exempel den nationella strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck”, skriver Ottar och konstaterar att även ”handlingsplanen för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter” som sträcker sig över perioden 2021 – 2023 saknas.

Den så kallade hbtqi-handlingsplanen dök dock upp igen på regeringens hemsida efter att Ottar kontaktat regeringskansliet, men utan förordet från den tidigare jämställdhetsministern Åsa Lindhagen (MP). Övriga dokument saknas däremot fortfarande, inklusive den ”nationella strategin för lika rättigheter och möjligheter”.

Kräver att regeringen förklarar sig

Andra dokument som saknas på regeringen.se efter att Ulf Kristerssons (M) regering tagit över är den funktionshinderspolitiska strategin, den nationella planen mot rasism och de fem åtgärdsprogrammen mot rasism som lanserades i somras.

— Vi förväntar oss att regeringen är tydliga med om handlingsplanen för hbtqi-rättigheter ligger fast eller om de tänker ändra något. Oavsett så vill vi höra mer om vad regeringen vill göra för att stärka hbtqi-rättigheter. Det har varit ganska tyst om det, säger RFSL:s förbundsordförande Trifa Shakely till Ottar.

Även Afrosvenskarnas Riksorganisation har reagerat på att dokument om ”rasism” och minoriteter försvunnit från regeringen.se.

— Det är medlemmar som har sett det och hört av sig. Många känner oro över den politiska utvecklingen och det finns en rädsla för att levnadsvillkoren ska bli sämre. Det är ju det den nya politiska inriktningen förmodligen kommer att resultera i, säger Afrosvenskarnas Riksorganisations vice ordförande Yonnas Seyoum till Ottar.

Regeringskansliet har besvarat Ottars frågor om de försvunna dokumenten och skriver i ett mejl:

Allt innehåll på regeringen.se ses över i samband med regeringsskifte, detta för att det är sittande regeringens politik som ska finnas där. Innehåll kan komma att justeras innan det återpubliceras, till exempel kan innehåll kopplat till statsråd från tidigare regering tas bort.