EUROPA Europarådet uppmanar Ryssland att omedelbart avskaffa sin lag om homopropaganda mot barn. Men enligt Ryssland har Europarådet vida överstigit sina befogenheter.

Europarådet

Europarådet är en internationell samarbetsorganisation som bildades efter andra världskriget av Storbritannien, Frankrike, Italien, Sverige, Norge och Danmark. Namnet till trots är det frikopplat från Europeiska unionen och har idag medlemsländer såsom Ryssland, Norge, Turkiet och Schweiz, som alltså inte är med i EU.

Trots att man inte är en del av EU använder man sig av samma flagga som symbol, den så kallade Europaflaggan med tolv gyllene stjärnor i en cirkel på en blå bakgrund.

Rådet har sitt huvudsäte i franska Strasbourg och har två kammare: Europarådets ministerkommitté där medlemsländernas utrikesministrar är representerade och Europarådets parlamentariska församling där representanter från medlemsländernas nationella parlament sitter. Under Europarådet finns flera institutioner, där de kanske kändaste är Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter samt Europadomstolen, var syfte är att bedöma hur medlemsländerna efterlever Europakonventionen.

Det är Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI), som är underställd Europarådet (CoE), som i ett uttalande uppmanat Ryssland att avskaffa lagen om homopropaganda mot barn.

Detta håller dock inte Ryssland med om och anklagar nu Europarådet för att försöka lägga sig i Rysslands interna angelägenheter, rapporterar RT.

Enligt Ivan Soltanovskij, som är Rysslands representant i Europarådet, är utspelet inget annat än ”maktmissbruk” från organisationens sida. Vidare menar han att ECRI ”vida överskridit sina befogenheter” med uttalandet.

— Att beskydda sexuella minoriteter ingår inte i deras mandat. I det här fallet är en uppmaning att avskaffa lagen om förbud mot spridning av homosexualitet till minderåriga ogiltigt och utgör en interferens i Rysslands interna angelägenheter, säger Soltanovskij i en kommentar.

Det är inte heller första gången ECRI går utanför sina befogenheter, enligt Soltanovskij .

— Faktum är att ECRI försöker frånta stater deras suveräna rättigheter gällande migrationspolitik, vilket bidrar till ökningen av okontrollerad illegal invandring och komplicerar kampen mot människohandel.

Soltanovskij menar att Ryssland gärna samarbetar med ECRI, så länge man avstår från att ”gå över gränsen”. Istället vill man att organisationen ska fokusera på exempelvis diskriminering av nationella minoriteter och kristofobi.

Även ”nazism” anser Soltanovskij att ECRI ska fokusera på, vilket ur ett ryskt perspektiv ofta handlar om politiska motståndare i Ukraina.