SJUKVÅRDEN. Smer, statens medicinsk-etiska råd, som har till uppgift att ge vägledande yttranden till regering och riksdag i frågor om medicinsk etik skriver i en debattartikel att illegala migranter ska ha rätt till organtransplantationer i Sverige.

Om statens medicinsk-etiska råd får välja så ska svenskarna bekosta organdonation till hela världen. Svenskarna till vänster på bilden. Foto: Pixabay (Public Domain).

Företrädare för Statens medicinsk-etiska råd, Smer, skriver i en debattartikel i SvD att illegala invällare har rätt till transplantationer av organ i vårt land.

Smer är ingen myndighet utan ett organ inom Socialdepartementet. Det ingår åtta politiska företrädare i rådet, något som är ovanligt i motsvarande organ i andra länder.

Rådets uppgift är att ur ett ”övergripande samhällsperspektiv belysa medicinsk-etiska frågor” och ge yttranden som ska vara vägledande för regering och riksdag.

I måndags kom en rapport från Smer där frågan om vård till asylsökande och illegala diskuteras. Den kom efter att Smer fått en fråga från läkarhåll hur man ska förhålla sig till organtransplantation till denna kategori av patienter.

I debattartikeln menar företrädare för Smer att även personer som illegalt uppehåller sig i vårt land ska ha rätt att få transplantationer från svensk skattefinansierad sjukvård. Motiveringen till detta ska vara att svenskarna med hänsyn till rådande värdegrund inte har rätt att neka någon vård utan endast vårdbehovet ska avgöra. ”Allt annat vore att gradera människovärdet”, skriver Smer.

Svensk vård styrs av ”människorättsprincipen” som innebär att ”varje människa har samma rätt till vård oavsett kön, etnicitet, social ställning eller nationalitet”.

Det råder stor organbrist i landet och för närvarande dör nästan en person i veckan som står på väntelistan. Det stod 844 personer i kö i oktober 2020.

Smers kontroversiella hållning har fått stor uppmärksamhet och även mothugg i en ledarartikel i vänsterliberala Expressen. Där ställs frågan ”Ska man förstå Smer som att varenda person som tar sig till svenskt territorium ska ha samma rätt till organtransplantation vid behov som svenska medborgare?”.

I artikeln lyfts även frågan om hur många invällare som illegalt tagit sig in i Sverige och det befaras att den medicinska turismen kan komma att öka då det redan finns ett ”jättelikt skuggsamhälle i landet och många sätt att ta sig hit på”:

En del reser hit viseringsfritt från Georgien och Ukraina, men väl på plats i Sverige söker de asyl och/eller jobbar svart. Andra tar sig hit från Centralasien på polska eller lettiska viseringar. Ytterligare andra kommer smuggelvägen över Medelhavet.


  • Publicerad:
    2020-11-26 10:25