INSÄNDARE. Demonstrationsdeltagare i Kungälv kommer nu åtalas för en rad grova brott, avslöjar Janne Hjelm.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Åklagarkammaren i Göteborg meddelar att man kommer att öppna en tillfällig underavdelning i Kungälv för att identifiera, lagföra och åtala alla deltagare i 1 maj-demonstrationen för någonting, oavsett vad. Den nya underavdelningen kommer att benämnas Kungälvs Åklagarskrubb och ska ledas av extra ordinarie Statsåklagare Ruben Tsinois.

Åklagaren har redan fokuserat på att lyfta fram en rad brott som bör drivas ända upp i Högsta Domstolen. Några brottsrubriceringar kommer att vara:

Ohörsamhet mot motdemonstrant.

Olaga beskydd av obeväpnad demonstrant.

Otillbörligt skrattande och missbruk av humor mot polisman.

Misstänkt avvisande av kontaktförsök från Dialogpolis.

Grovt sårande av kommunalråds känslor.

Ovillighet att reagera enligt polistaktisk doktrin och strategi.

Olaga uppvaknande från politisk koma.

Vägran att agera och organisera sig i enlighet med fakta fastlagda av expertis som Christer Mattson och Stiftelsen Expo.

Olaga undvikande av polislednings ålagda arresteringskvot.

Vägran att acceptera rådande samhällsbygge – grovt brott.

/Janne Hjelm


  • Publicerad:
    2019-05-03 22:45