SVERIGE. I morgon presenterar Lunds universitet ny forskning som enligt dem visar att utlandsfödda kvinnor i Sverige löper större risk för att bli utsatta för våld och mord än svenska kvinnor. Forskarna hävdar att detta till stor del beror på att invandrarmän har svårigheter med att förstå svenska lagar och rättigheter.

Kvinnan på bilden har inget med studien att göra.

Kvinnan på bilden har inget med studien att göra.

Imorgon presenteras den första stora populationsstudien med fokus på våld mot utlandsfödda kvinnor i Sverige. Studien ska enligt doktoranden i folkhälsovetenskap, Cecilia Fernbrant, visa att invandrarkvinnor löper större risk att utsättas för våld, jämfört med svenska kvinnor.

Studierna, där drygt 18 000 personer ingår, bygger på fyra källor. Resultatet visar att utlandsfödda kvinnor, speciellt de med låg inkomst i hushållet, i högre grad än svenskfödda kvinnor riskerar att bli utsatta för våld och till och med mördas.

En bidragande orsak till detta, enligt Fernbrant, ska vara att invandrare har svårigheter med det svenska språket, samt svårigheter med att förstå svenska lagar och rättigheter.

”I den gruppen är risken nästan tre gånger så stor. Språksvårigheter, social isolering och dålig kunskap om svenska lagar och rättigheter är andra riskfaktorer för våld”, sade Fernbrant till Sveriges Radio.

Källa:
Utlandsfödda kvinnor löper större risk för våld


  • Publicerad:
    2013-04-11 21:59