USA Under fredagen skrev Iowas guvernör under en ny lag om aborter. Det ska nu vara olagligt att göra abort från vecka sex, undantag kan dock ges vid särskilda omständigheter.

Under fredagen skrev den republikanska guvernören Kim Reynolds under en ny lag som i princip förbjuder alla aborter från vecka sex. Aborter över vecka sex kommer nu endast att accepteras under speciella omständigheter, såsom fara för moderns liv, missfall eller fosteravvikelser som bedömts som ”oförenliga med livet” av en läkare. 

Undantag kommer även att gälla även om graviditeten är ett resultat av incest eller våldtäkt. För att få abort godkänt måste våldtäkt anmälas till rättsväsendet alternativt offentlig eller privat hälsomyndighet inom 45 dagar och incest inom 140 dagar.

Den nya lagen har dock redan blivit överklagad till domstolen i Iowa. Domstolen ska lämna besked under nästa vecka. Om överklagan blir godkänd kommer lagen att blockeras under tiden som den prövas av rättssystemet.