MELLANÖSTERN. Israel har fortsatt sina olagliga attacker mot Syrien och genomförde igår en hämndbombning efter att en syrisk missil slagit ner på israelisk mark.

Natten mot idag attackerade Israel grannlandet Syrien igen. Israelerna skyller på att en missil från Syrien slog ner på israelisk mark utan att orsaka någon skada, vilket ska ha lett till att Israel i sin tur slog till mot syriska luftvärnssystem och skadade fyra man.

Enligt Israel ska det ha varit en luftvärnsmissil från Syrien som först slog ner utanför en stad där Israel har en kärnanläggning som misstänks användas i landets illegala kärnvapenprogram. Politico uppger att faktumet att det var en luftvärnsmissil tyder på att det var en olyckshändelse – kanske till och med orsakad av israeliska flygplan som inne i i Syriens luftrum triggade det syriska luftvärnssystemet – samtidigt som det faktum att missilen tog sig så långt in i Israel tyder på att det inte var en olycka.

Samtidigt som Israel alltså inte tolererar minsta incident på sitt territorium utan att utföra potentiellt dödliga hämndaktioner ägnar sig staten själv regelbundet åt att på eget bevåg bomba mål i Syrien. Förra året har Israel erkänt att man utförde över 500 attacker mot mål i Syrien. Tidigare har Israel fokuserat på att bomba iranska styrkor, som Syrien bjudit in i landet men Israel inte vill ha vid sin gräns, samt att bomba iranska vapenleveranser till Hizbollah i Libanon. I år ska de sionistiska angreppen enligt Reuters ha utökats till att även inkludera attacker mot militärindustriella mål efter att Iran flyttat delar av sin vapenproduktion till Syrien.

Så sent som för en månad sedan varnade den amerikanske underrättelseanalytikern Scott Ritter i en artikel på RT att om Israel fortsätter att attackera syriska och iranska mål i Syrien kan det provocera Ryssland så mycket att ryssarna ser sig nödgade att skjuta ner de israeliska planen som genom sina attacker underminerar den ryska strävan efter fred och stabilitet i landet.

— Förr eller senare kommer bägaren att rinna över även för den syriska regeringen och en hämndattack följer då, som kommer leda till en ny omgång av ökad spänning. Dessa attacker måste stoppas, de är kontraproduktiva. Vi hoppas att Israel hör vår oro, inklusive oron för en eskalation av våldet i Syrien, sa också Alexander Lavrentiev, som är Rysslands diplomatiska ombud i Syrien, i ett offentligt uttalande.

Den syriska missilen som igår slog ner på israeliskt territorium kan, om den inte bara var ett misstag, ha varit den enligt Lavrentiev väntade hämnden som nu resulterar i ökad diplomatisk spänning mellan staterna, efter att den syriska staten nu tröttnat på Israels provokationer och attacker mot landet. Frågan är om Ritter också får rätt i att Ryssland snart har tröttnat på den sionistiska aggressionen?


  • Publicerad:
    2021-04-22 11:00