Igår kväll dödades fyra FN-observatörer av israeliska bombflygplan i Khiam i södra Libanon. FN:s generalsekreterare Kofi Annan var upprörd och antyder att attacken var avsiktlig. Annans uttalande väckte ont blot hos representanter för Israel som gått till verbala motangrepp. Israels premiärminister har uttryckt ”djup beklagan” över det som hänt, men fortsätter förneka skuld, trots att indicierna på att attacken var avsiktlig bara växer.

Kritiken mot Israels krigföring mot Libanon har varit minst sagt mild med tanke på att Libanon som nation inte tillfogat den israeliska staten någon skada alls. Däremot har FN för en gångs skull riktat viss kritik, inte bara mot den stat som Israel anföll den här gången utan också mot Israel själv. Annan har bland annat sagt att det måste till ett eldupphör där Hizbollah återlämnar de tagna israeliska soldaterna och Israel drar sig tillbaka ur Libanon. Från israelisk sida har man uppfattat jämförelserna mellan Israel och Hizbollah som en skymf, samtidigt som man avser fortsätta striderna ända tills Hizbollah är slutgiltigt avvecklat. Israel har fått det krig det velat ha under lång tid och det är uppenbart att man inte tänker låta FN komma i vägen.

Men när så fyra FN-observatörer dödades igår kväll, efter att israeliskt flyg bombat en FN-postering i Khiam i södra Libanon, tog Kofi Annan, som kände de omkomna personligen, slutligen bladet från munnen. I ett uttalande uttryckte Annan att han är ”chockad och bestört” av det ”till synes avsiktliga angreppet” från Israel. Han krävde också att den israeliska regeringen tillsätter en utredning kring bombanfallet.

Israeliska representanter svarade direkt med verbala angrepp. Dan Gillerman, Israels FN-ambassadör var rasande och menade att Annan ”gick för långt” med sitt ”förhastade uttalande”. Gillerman menade att uttalandet var ”oansvarligt, olyckligt och beklagansvärt”.

– Jag anser att ställningstaganden som inte bygger på fakta är omogna och beklagliga, sade han.

Premiärminister Ehud Olmert uttryckte idag, onsdag, ”djup beklagan” över dådet, men avvisar fortfarande att det var avsiktligt. Han kallar det hela för ”ett misstag”.

Vad som nu dock kommit fram är att observatörerna, som befann sig i ett skyddsrum, kontaktade den israeliska militären tio gånger för att få slut på beskjutningen. Granatbeskjutningen pågick i sex timmar innan den avslutades och de fyra FN-observatörerna dödats.

– Vi tog kontakt med den israeliska militären för att få stopp på beskjutningen av den här positionen. Men det hjälpte tydligen inte, eftersom den här bomben träffade, säger Roy Gröttheim, tillförordnad chef för FN:s observatörsenhet i Mellanöstern – UNTSO, till Sveriges radio.

Gröttheim delar Kofi Annans åsikter om att det hela var avsiktligt och motiverar det med att baserna funnits där under lång tid och är kända bland båda parter.

Svensken Lars Wetterskog, även han i UNTSO, som tjänstgjorde i Libanon fram till maj, betvivlar också att det var ett misstag.

– Det står målat UN med en till en och en halv meter stora bokstäver på byggnaden och även på taket på flera ställen. Det förefaller väldigt märkligt att missta den för en permanent eller tillfällig Hizbollahposition, säger Lars Wetterskog till Sveriges radio.

Att Israel dödade fyra FN-observatörer för att få tyst på ett FN som lägger sig i Israels affärer är uppenbart. Att premiärministern i Israel ”beklagar” dödandet av FN-observatörer betyder inte att han gör det utan endast att han använder sig av judisk chutzpa. FN borde nu ha lärt sig hur judarna, till vilka de gav gamla Palestina, uttrycker sin tacksamhet.


  • Publicerad:
    2006-07-26 00:00