UTRIKES. Erik Forsell kommenterar här en händelse som innehåller judar, japaner och förolämpande skor.

Foto: Instagram.

Vid en middag då Japans premiärminister Shinzo Abe var inbjuden till Israels premiärminister Benjamin Netanyahu blev Abe och hans hustru Akie Abe serverade en sko med israeliska chokladpraliner i en servett som tjänstgjorde som strumpa. Skon var visserligen inte svettig, utan ett nytillverkat ”konstverk” i metall, men symboliken är densamma. Vad en dum svensk politiker skulle kunna ha uppfattat som en rolig detalj har hårt kritiserats av både japanska och israeliska diplomater, för den flerbottnade skymfen är begripliga sett både ur japansk och judisk kultur.

— Detta var ett dumt och okänsligt beslut. Det motsvarar ett servera en judisk gäst en maträtt i en skål formad som gapet på en gris. Det finns ingenting som är mer föraktat i japansk kultur än skor, sade en före detta israelisk diplomat i Japan till den judiska tidningen Yediot Aharonot.

— I ingen kultur ställer man skorna på matbordet. Om detta är tänkt att vara humoristiskt, är det inget som vi tycker är roligt. Jag kan berätta för er att vi är förolämpade å vår premiärministers vägnar, sade en japansk diplomat till samma tidning.

Paret Abe utsattes för den förolämpande gesten på 2 maj, vid sitt andra statsbesök i Israel. Det var den bevisligen depraverade judiska ”kändis-kocken” Segev Moshe som förberedde måltiden. Moshe visar själv upp både tillfället och kreationen på sin Instagramsida, där han flinande står (!) ovanför både sin egen premiärminister och de vanärade gästerna.

Att skymfa en japan med skor
I Japan är det inte tillåtet att alls gå med skor inomhus. Där anses skor vara ”dosoku”, vilket bokstavligen betyder ”smutsiga fötter.” Talesättet ”dosoku de fuminijiru” (ungefär: gå på i dina skor med vanära), vilket betyder att grovt vanära den andre, och betyder samma sak som att smeta lera i den andres ansikte. Naturligtvis kan man också skymfa någon med att ställa skorna på bordet som den andre äter vid.

Foto: Instagram.

Att skymfa en jude med skor
Men även om paret Netanyahu och deras kock skulle vara omedvetna om skons betydelse i japansk kultur, är de och deras rådgivare utan tvekan medvetna om betydelserna i judisk kultur, som till och med är mycket mer flerbottnad än vad som gäller för Japan. Detta visar sig i judarnas heliga politiska skrifter i Talmud och även i Torahn. Men även en mer lättläst publikation som Jewish Quarterly Review har haft artikelserier om ämnet ”skor i judendomen”. Skor är i judendomen betydelsefulla på olika sätt beroende på det sammanhang i vilket de figurerar. Därför kan man skriva spaltkilometer om skornas betydelse i judisk kultur.
Skon är signifikativ för det jordiska till skillnad från det gudomliga. Skon ta tas av för att visa att man går på helig mark. Att ge någon en sko kan användas för att visa sin gudomliga status gentemot en goj, för att visa vem som enligt Talmud har en gudomlig själ och vem som har en ond, eller är själlös.

På ett mindre religiöst plan visar skon vem som har överlägsen makt och störst rikedomar. Detta hörs också i jiddischtalesättet ”Den Pantofifel schwinge”n som anger vem som har makten. Särskilt tydlig blir sinnebilden av att kasta skon på någon. Den betydelsen spred sig också till arabvärlden där kvinnor gärna tar till verbala skor för att visa dominans gentemot andra kvinnor, inte minst ”svennehoror”, genom att säga ”Min sko på ditt huvud”, fast på arabiska.

I den hebreiska bibeln säger Kung David i Konungaboken om hjälten Joab; ”…och du vet väl vad Joab…har gjort mot mig, huru han dräpte dem, så att han i fredstid utgöt blod, likasom hade det varit krig, och, likasom hade det varit krig, lät blod komma på bältet som han hade omkring sina länder, och på skorna som han hade på sina fötter.”

Skon är alltså för judar ett attribut som hör till den framgångsrike krigaren, men betecknar också seger i ett annat sorts krig, kriget om äganderätt. Ett köp blir giltigt när en judisk försäljare tar av sig sina skor och lämnar över dem till köparen. Vilka förhandlingar som Netanyahu än bedrev med Abe , ligger det ur judisk synvinkel mycket nära till hands att anta att Netanyahu har fått Abe att köpa något som stärker Israels position i förhållande till Japan.

Enligt legenderna brukade antikens kungar skicka deras skor till sina undersåtar för att de skulle visa underdånighet, vilket de tvingades göra genom att bära skorna på sina axlar. Abe borde med alla sätt att se på det inträffade ha kört ned metallskon i halsen på ”kungen”.

Källa:
Foot in mouth: Japanese PM served dessert in a shoe at Netanyahu dinner


  • Publicerad:
    2018-05-09 18:40