VÄNSTEREXTREMISM. Nordfront kan nu avslöja att den vänsterextremist med kopplingar till den autonoma miljön som åtalats för synnerligen grovt vapenbrott vid Jönköpings tingsrätt är Jonas Linde, som varit försvarsanställd, är frimurare, nykterist och flyktinggömmare.

Jonas Linde. Foto: Polisen.

Vänsterextremisten Jonas Henrik Alexander Linde (19870120-5695) har åtalats vid Jönköpings tingsrätt för synnerligen grovt vapenbrott efter att ett ”stort antal vapen av särskilt farlig beskaffenhet” som hittats på platser runt Jönköping har kunnat knytas till honom.

Det var i juni i förra året som polisen i Jönköping kontaktades av två inbrottstjuvar som berättade att de hittat vapen i en container som de brutit sig in i. I containern fann polisen ett stort antal vapendelar möjliga att sätta samman till totalt fem stycken kompletta halvautomatiska gevär av typen AR-15 och vapendelar avsedda för halvautomatiska gevär av typen AR-10, samt ammunition.

Dessutom hittades en polisuniform, en peruk och polisvästar i containern, vilket åklagaren har angett som rekvisita att använda vid rån eller annan brottslig verksamhet, enligt förundersökningen.

Efter tips från allmänheten kunde polisen hitta ytterligare vapendelar, vapen och ammunition på ett par andra platser runt Jönköping. En stor utredning som nu resulterat i en förundersökning på över 1 400 sidor har nu lett fram till att åklagaren anser att vapengömmorna utan tvivel kan knytas till Linde. I stämningsansökan står följande:

Brottet bör bedömas som synnerligen grovt eftersom det varit fråga om ett stort antal vapen av särskilt farlig beskaffenhet samt eftersom innehavet varit av synnerligt farlig art, särskilt då brottsligheten varit ideologiskt motiverad och vapnen innehafts i en kriminell miljö där de kunnat befaras komma till brottslig användning.

Ideologiskt motiverad
På ett par ställen i förundersökningen skriver polisen att man utreder ”ett grovt vapenbrott som eventuellt kommer att omkodas till terrorbrott”. Vid husrannsakan i de två bostäder där Linde uppehållit sig hittades detaljerade planer för hur man attackerar viktiga samhällsfunktioner och meningsmotståndare med väpnade medel.

Dessutom påträffades handskrivet utbildningsmaterial av Linde, där han detaljerat går igenom hur autonoma krafter skulle gå tillväga för att genomföra en väpnad revolution. Instruktioner finns om hur man förbereder sig (organisation, insamling av pengar och vapen, förråd av förnödenheter), hur attackerna ska gå till (politiker, banker, företag) och hur sedan den revolutionära omvandlingen av samhället ska genomföras.

I Lindes dator fann polisen också videofilmer med instruktioner om hur man modifierar halvautomatiska vapen, bland annat genom att borra ur dem. Passande nog fann man också en pelarborr i den container Linde hyrde och vapendelar som bearbetats med borr.

I utredningen framkommer att Linde har en lång historik inom den autonoma rörelsen. I ett brev som polisen kommit över beskriver Linde själv sin politiska bana med orden att han har ”varit kommunist sedan 8 års ålder och arbetat aktivt autonomt sedan ca 2004”.

2014 deltog Linde i AFA:s motdemonstration mot Svenskarnas parti i Jönköping, där han enligt polisen bar underarms- och armbågsskydd samt blev misstänkt för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd efter att han blåst med en visselpipa i en polismans öra och med våld motsatt sig gripandet efter den incidenten. Polisutredningen drog dock ut på tiden så att brotten hann preskriberas innan åtal väcktes.

Frimurare och pro-kurd
I förundersökningen kan man läsa att Linde är medlem i Tempel Riddare Orden R T Minerva i Jönköping. Det framgår inte vilken ställning eller funktion han har haft inom orden. Han är också engagerad inom nykterhetsrörelsen IOGT-NTO i Jönköping. Den lokalföreningen är allmänt känd för att vara ett fäste för den vänsterextrema organisationen AFA, vars medlemmar nästlat sig in och tagit viktiga poster.

Foton: Polisen. Klicka för större bilder.

Linde har en nyckelposition i Svenska Rojavagrupperna, en förening med syfte att ”förbättra levnadsförhållandena för de människor som lever i västra Kurdistan, kallat Rojava”. Han har haft en roll som särskilt auktoriserad att hantera inköp, bedriva försäljning och representera föreningen. Linde har också enligt egen utsago varit utlandsstationerad och ”lett förundersökning för byggande av sjukhus” i nordöstra Syrien år 2015.

Polisen hittade också under husrannsakan ett intyg från syndikalistorganisationen Sveriges arbetares centralorganisation (SAC) om att han representerade deras tidning Arbetaren i Syrien under en period 2017 – 2018.

Foto: Polisen. Klicka för förstoring.

Dessutom fann man ett antal knappar och pins, bland annat från AFA och andra antifascistiska och mer revolutionära organisationer.

Foto: Polisen. Klicka för förstoring.

Militär och flyktinggömmare
Under åren 2006 till 2017 var Linde anställd av Försvarsmakten, bland annat på regementena Revingehed P7, Skövde P4 och Karlsborg K3. I sin försvarstjänstgöring nådde han sergeants grad och var framför allt verksam inom sjukvård och katastrofmedicin.

Efter att det framkommit i förundersökningen att en del av de gömda vapnen och stridsutrustningen, såsom ammunition, handgranater och skyddsvästar, tillhört Försvarsmakten har nu Linde stängts av och hans åtkomst till hemliga uppgifter och materiel har spärrats. Att Försvarsmakten inte reagerade och stängde av Linde redan när han blev misstänkt för våld mot tjänsteman 2014 får ses som både uppseendeväckande och talande för hur toleranta och förlåtande myndigheterna är gentemot kriminella vänsterextremister.

Linde har också haft en anställning inom Jönköpings kommun där han arbetat med att ordna boendestöd till ”flyktingar”, framför allt så kallade ensamkommande barn. Vid sidan av det jobbet har han enligt utredningen agerat privat som flyktinggömmare och organiserat skydd för utvisningsdömda personer.

Hotbrev
En kort tid efter att Linde häktats som misstänkt för grovt vapenbrott fick Lindes föräldrar, bror och flickvän motta hotbrev med posten. Det var handskrivna brev med texten: ”Du dör om han snackar”. Samtliga förhördes av polisen angående breven och hoten polisanmäldes också.

Men vid husrannsakan i Lindes bostad hittades handskrivna anteckningar med en plan över hur han skulle agera om han blev gripen av polisen. Ett av de utritade momenten i planen var att ordna så att just hans föräldrar, bror och flickvän fick hotbrev.

Foto: Polisen. Klicka för förstoring.

Gömde sig och lät kamrat sitta häktad
Inledningsvis var en av Jonas Lindes bästa vänner, en skolkurator vid namn David Bothén, huvudmisstänkt i ärendet. Detta eftersom han stod på hyreskontraktet på den container i Taberg där polisen hittade vapengömman.

Gömstället uppdagades efter att två män från Baltikum gjort inbrott i containern och i sin förskräckelse av att hitta automatvapen, polisuniformer och peruker valde att kontakta polisen.

Bothén stod på hyreskontraktet och kom att gripas och satt häktad i nästan två veckor som huvudmisstänkt. Inledningsvis höll Bothén fast vid att han inte själv haft tillgång till containern, utan att han upplåtit den åt en ”barndomsvän” som han inte ville namnge. I tolv dagar skyddade han sin kamrat, men sedan brast det och han angav Jonas Linde.

David Bothén är inte längre misstänkt i ärendet och kommer i den kommande rättegången att vittna mot Linde.

Samtidigt höll sig Jonas Linde undan i en lägenhet i Göteborg, där han planerade för framtiden. I lägenheten hittade polisen gott om anteckningar, bland annat en mind map där han försökte räkna ut konsekvenserna av de olika val han kunde göra.

En ”mindmap” som hittades i lägenheten där Jonas Linde höll sig undan från polisen. Notera att han bland annat ställer förlusten av flickvän mot att träffa nya vänner i fängelset. Foto: Polisen. Klicka för förstoring.

Jonas Linde kunde dock till slut lokaliseras av Säpo och gripas. I det inledande förhöret valde han att svara på alla frågor med ”Mitt namn är Jonas Henrik Alexander Linde 8701205695”, vilket är en variant av vad tillfångatagna soldater ska svara ifall de tillfångatas och förhörs av fienden.

Även Linde höll länge ut i förhör, men slutligen kom han med en historia om att han också valt att upplåta containern till ytterligare en person. En man från Mellanöstern vid namn ”Ahmed”, som han i övrigt inte visste något om.

Polisen har dock inte kunnat följa upp det spåret, och bland Jonas Lindes anteckningar återfanns också en skiss på en historia som starkt påminner om Ahmed-historien.

Claes Gerleman: ”Typ ledarfigur i kretsen”
I utredningen förekommer flera individer med kopplingar till den så kallade vänsterutonoma rörelsen. Samtliga ingår i samma ”vänkrets” som David Bothén och Jonas Linde och samtliga tycks organiserade i nykterhetsförbund, gilla att spela rollspel och ”lajva” samt gömma så kallade flyktingar.

En av de mer färgstarka personerna som förhörs under utredningen är en gammal veteran i dessa sammanhang, nämligen Claes Gerleman.

Claes Gerleman på pass och körkort. Klicka för förstoring.

Gerleman är en småkriminell typ med ett långt förflutet i den så kallade antifascistiska kampen. Under 90-talet var han aktiv i Jönköping som miljöpartist, samtidigt som han var en av de mest drivande inom den lokala AFA-avdelningen med attacker mot nationella och sverigedemokratiska möten.

Inledningsvis förhörs han som misstänkt i ärendet, då han är god vän med både Jonas Linde och David Bothén. I de förhör som hålls tycks Gerleman ha svårt att sluta prata och han konstaterar själv – rent spontant – att ”det kommer bli kul för nazisterna när de sitter och läser detta, de kommer att tycka det är kul när de ser detta”.

Förutom att förklara att han är ”helt jävla oskyldig till detta” så säger han att om någon i hans vänkrets hade sysslat med den här typen av brott med hans vetskap, så hade han direkt sagt åt dem att sluta.

”Ingen har berättat för Claes och hade de gjort det hade Claes blivit totalt förbannad och ifall något sådant här skett hos hans kompisar så hade de passat sig jävligt noga med att säga något till honom”, står det i förhöret. Gerleman betonar att han har ”ganska mycket att säga till om” och att han ”är typ en ledarfigur i hans vänkrets”.

”Det brukar bli som Claes vill, de kan tajfsa lite men det brukar bli som han vill eftersom han är bra på att argumentera”, skriver polisen vidare enligt Gerlemans beskrivning. I förhöret berättar han också för polisen – till synes rent spontant – att om någon i hans vänkrets att åkt fast med en massa vapen eller en planering av ett rån, så hade han fört en ”lång filosofisk diskussion” med denna om varför det är dåligt.

Gerleman ger polisen flera exempel på varför det är dåligt med väpnade rån:

Claes säger att det är hårda straff och lite vinst, dålig ’payoff’ för att råna. Det är stor risk att saker går åt helvete och att man skjuter fel person eller liknande och det skulle han aldrig gå med på.

Vidare berättar han för polisen att det finns ”mycket enklare sätt att göra saker och ting på”.

Han argumenterar vidare att eftersom han ”har en hjärna” så finns varken rån eller vapenbrott på hans ”lista”, med andra ord hans ”bucket list” över saker att göra i livet:

Claes berättar att det är en definitionsfråga om han är delaktig ska han sitta men om han inte är delaktig bör han inte få sitta men han fattar att han kommer att få göra det oavsett för några andra idioter gjort så han blivit inblandad.

När polisen frågar vilka ”idioter” han menar säger han att polisen kommer att få reda på det om de fortsätter att ställa frågor. Men i slutändan vill han inte ens uppge Jonas Linde.

Han medger dock att han själv gav David Bothéns sambo Ingrid Walan godkännande att ange Jonas Linde i förhör. Inför ett förhör hade Ingrid kontaktat Gerleman och bett att få träffa honom för att be om råd, varpå Gerleman enligt egen utsago ska han sagt:

Har man något avtal eller överenskommelse får man inte gola och om någon gör något som den andra inte är medveten om är det inte [att] anse som en överenskommelse.

Det Gerleman troligtvis menar är att det är fritt fram för Ingrid Walan att sätta dit Jonas Linde eftersom han varken informerat henne eller Bothén om innehållet i den container som man försett honom med. Han berättar vidare för polisen att han försäkrat henne om att det inte vore att ”gola” ifall hon skulle ange någon, vilket han också skulle ”förklara för alla” ifall någon skulle ”kasta skit” på henne efteråt.

Han vill trots detta inte ange Jonas Linde själv, eller ens ”gå in på detalj” om vad Ingrid skulle berätta. Han säger dock att Ingrid ”sagt ett namn i sitt förhör och det är inte ett namn som Claes kommer att säga utan det namnet får polisen se i hennes förhör”.

Däremot säger han sig ha träffat en person vid Kulturhuset – som är en känd knutpunkt för vänsterextremister i Jönköping . Han bedyrar dock att det inte var för att hjälpa personen, utan för att skapa en ”kommunikationsväg” med denne för att vid ett senare tillfälle kunna övertyga personen att ange sig själv och på så sätt få David Bothén fri. Enligt Gerleman var det ett kort möte och ”uppenbart att personen skulle dra”.

Men Gerleman vill inte svara på om det var Jonas Linde han träffade:

Claes säger att han inte vill uttala sig om det. På fråga om Jonas Linde är Claes bästa vän väljer Claes att säga inga kommentarer. Claes önskar att det står i förhöret att hans fru är hans bästa vän.

Vid flera tillfällen påpekar Gerleman för polisen att han är ”bäst”, något som han menar att även Ingrid Walan håller med om. Detta trots att han alltid känt att han ”inte står i särskild hög kurs” hos henne. Ur ett av förhören:

Claes tror att Ingrid gillar honom och att hon tycker att han är bäst men att han är jävligt störig och det stämmer nog. Hon nog [sic!] något av en människokännare. Ingrid sa häromdagen att Claes var topp tre personer som var bäst i världen. Vilket enligt Claes är ganska bra på 8 miljarder människor, alltså topp tre på Ingrids lista alltså.

Rent spontant erkänner också Claes Gerleman för polisen att han och personen som han träffade hjälper illegala invandrare att gömma sig från polisen:

Det handlar om liv eller död. De är aktiva med att hjälpa utvisningshotade flyktingar. Om polisen kommer att jaga dem finns det risk att de kommer att dö och då är det polisens på samvete. Det är utvisningshotade flyktingar, de har hjälpt dem. […]

De skulle få uppehållstillstånd med den nya gymnasielagstiftningen. Den 3:e juli ska de skriva ansökan. De har studieplaner och tanken är att de ska skaffa jobb och undvika att dö i Afghanistan.

Han säger också att ”alla” är inblandade i detta och att det också är anledningen till att hans vänkrets inte skulle ”skaffa vapen eller råna”. Enligt Gerleman är detta med illegala invandrare ”mer hans brottslighet”.

Vidare erkänner han att han fram till nyligen hållit en ung afghan gömd i sitt hem, men att han tillsammans med sin fru flyttat honom eftersom han misstänkte att han skulle få en husrannsakan. Smusslandet med illegala invandrare menar han är anledningen till att polisen upplevt att han ”bettet sig mystiskt”.

Det är oklart ifall Gerleman har blivit misstänkt för något brott efter sina erkännanden. Alla misstankar mot honom i Jonas Linde-härvan kom dock att avskrivas.

Källa:
Jönköpings tingsrätt: B 2199-18 (Stämningsansökan och FUP)


  • Publicerad:
    2019-04-27 21:34