INTERNATIONELLT. Sveriges regering planerar skriva under en FN-konvention om att förbjuda kärnvapen. Detta upprör Bonniertidningen DN, som är rädd att det kränker krigsalliansen Nato till den mildra grad att amerikanska trupper inte längre ska vilja ha militärövningar på svensk mark.

DN fruktar att Sveriges motstånd mot kärnvapen ska bromsa landets närmande till krigsalliansen Nato.

Sveriges regering är en av 122 länder, från Afghanistan till Zimbabwe, som röstat för en ny FN-konvention om ett totalförbud mot kärnvapen. Den 20 september förväntas Sverige också skriva på konventionen, som då blir lagligt bindande.

En förbindelse av konventionens innehåll skulle exempelvis betyda att Sverige aldrig får skaffa kärnvapen, men även att Sverige inte får upplåta sin mark åt andra länders kärnvapen – inte ens sådana som tillhör USA och deras krigsallians Nato.

Det senare faktumet har skrämt upp den judiska dagstidningen Dagens Nyheter (DN), som nu fruktar att Sveriges närmande till krigsalliansen kommer att möta halt.

”DN kan i dag rapportera om en hotande, allvarlig, försämring av Sveriges säkerhetspolitiska läge. Sverige riskerar att bli försvarspolitiskt isolerat”, skriver DN-skribenten Mikael Holmström i en nyhetsartikel under onsdagen.

Holmström har nämligen kontakt med en källa som har insikt i ett tiotal diplomatiska signaler från olika länder som Sverige emottagit sedan det har stått klart att man har för avsikt att skriva på konventionen. Enligt DN:s källa innebär ett undertecknande att Sveriges nuvarande säkerhetspolitik, med andra ord att soldater från Nato ska kunna härja mer eller mindre fritt på svensk mark, inte kommer att kunna efterlevas.

Anledningen är att exempelvis USA aldrig talar om när deras flygplan, fartyg eller vapensystem är bestyckade med kärnvapen eller konventionella vapen, vilket innebär att USA kan komma att föra in atombomber på svensk mark utan föregående varning. Detta skulle exempelvis kunna ske i samband med den gigantiska Nato-övningen Aurora, som inleds i Sydsverige den 11 september.

Om Sverige skulle skriva på konventionen, mitt under pågående Natoövning, skulle det rent teoretiskt innebära att amerikanska trupper måste lämna landet. Det skulle vidare betyda att USA inte rent lagligt kan använda Sveriges som ett territorium att avfyra kärnvapen från och enligt DN:s källa att ”den politiska beredvilligheten att hjälpa Sverige militärt i en kris avtar”.

Källa:
Kärnvapenförbud hotar försvarssamarbete


  • Publicerad:
    2017-08-31 09:30