JUDISK MAKT. Det nya Judiska museet i Gamla stan i Stockholm valde att öppna den 6 juni på Sveriges nationaldag eftersom den judiska kulturen, enligt museichefen, är ”en del av det svenska kulturarvet”.

Foto: Judiska museet pressbild.

Den 6 juni nyöppnade det Judiska museet i Stockholm i nya lokaler – en gammal synagoga vid Tyska brunnsplan i Gamla stan. Museets slogan är: ”Det finns många sätt att vara svensk, att vara jude är ett av dem”.

Museichefen Christina Gamstorp förklarar varför det var viktigt att nyöppnandet skedde just på den svenska nationaldagen:

— Skansen och nationaldräkter och allt det där kan maka lite på sig, för den här historien behöver också komma fram. Att få lägga en pusselbit till i det svenska kulturarvet, och det mitt i Gamla stan, känns väldigt viktigt, säger hon och fortsätter:

— Den här platsen behövs för att integrera det judiska in i det svenska – ett museum som breddar svensk historia. Just nu tror jag att det finns en lust till det judiska och de frågor ett judiskt museum kan lyfta är mycket angelägna.

Judiska museets chef Christina Gamstorp (foto: Judiska museet pressbild).

Jackie Jakubowski, kulturskribent på Dagens Nyheter, skriver i en krönika om Judiska museet att judarnas ”uppgift är att tänja på nationens trista gränser och öppna sinnena för det berikande främmande”.

Hon menar också att andra människor med invandrarbakgrund i Sverige kan ”lära av den judiska erfarenheten att en minoritets styrka ligger i dess vilja att bevara sin särart”.

Fria Tider uppmärksammade Jakubowskis artikel i ett Twitterinlägg med kommentaren:

Judarnas ”uppgift är att tänja på gränserna” och ”öppna sinnena för det berikande främmande”, enligt DN:s Jackie Jakubowski. Måste det verkligen vara så?

Enligt museipedagog Angelica Ruckstuhl vill Judiska museet nå ut till den breda allmänheten, särskilt den unga generationen, och kommer därför att utveckla särskilt material för elever och lärare som ska vara tillgängligt digitalt.

— Till hösten kommer vi att börja med våra nya skolprogram. Vi kommer att ha ett program som vi kallar ”Äter judar falukorv?”, ett skolprogram anpassat efter olika åldrar där man genom platsens historia får lära sig om judisk praktik och tankevärld. För äldre elever kommer vi att ha två program som handlar om Förintelsen, ”Möt en överlevare från Förintelsen” och ”Det stängda Sverige”, berättar hon.

Det nya Judiska museet har byggts och iordningställts med medel i form av 1,6 miljoner kronor från staten, samt med bidrag från Postkodlotteriet och privatpersoner.

Källor:
Nu har Judiska museet flyttat hem
Jackie Jakubowski: Minoritetens uppgift är att tänja på nationens trista gränser


  • Publicerad:
    2019-06-12 09:15