INRIKES. I ett debattinlägg skriver Kristdemokraternas partiledare Ebba Bush Thor tillsammans med partiets gruppledare i riksdagen Andreas Carlson att de anser att de som laddar ned barnpornografi på nätet bör straffas med kemisk kastrering.

Nätpedofiler bör straffas med kemisk kastrering enligt Kristdemokraterna.

Nätpedofiler bör straffas med kemisk kastrering enligt Kristdemokraterna.

Som en reaktion på Aftonbladet och Svenska Dagbladets ”granskning” av svenska nätpedofiler föreslår Kristdemokraterna idag via partiledaren Ebba Bush Thor och gruppledaren i riksdagen Andreas Carlson att samhället ska ta hårdare tag mot de som gör sig skyldiga till barnpornografibrott.

Det handlar bland annat om att höja minimistraffet så att fler döms till fängelse samt minska kraven för att grovt brott ska utdömas. Dessutom vill man satsa mer pengar på forskning kring sexualbrott.

Ytterligare ett förslag är att införa kemisk kastrering. I debattinlägget där förslagen presenterades skriver Bush Thor och Carlson:

Just nu pågår forskning om kemisk kastrering på Karolinska institutet. Den är långt ifrån färdig. Men vi vill också utreda möjligheten att den som är dömd för barnpornografibrott också ska kunna dömas till kemisk kastrering.

Kemisk kastrering innebär att personen får en medicin som sänker testosteronnivån i kroppen och därmed även minskar sexualdriften markant. Även personer som inte är dömda för sexualbrott men själva oroliga att de kan komma att begå sådana brott ska kunna ta emot kemisk kastrering enligt Kristdemokraternas förslag.

Källa:
KD öppnar för kemisk kastrering för barnpornografi


  • Publicerad:
    2017-01-24 11:10