SEXUELLA STÖRNINGAR. Just nu testas ett nytt läkemedel som ska göra pedofiler mindre benägna att skada barn och titta på barnpornografi.

pedofil

Genom hjälplinjen PrevenTell, dit personer som upplever att de har problem med sin sexualitet kan vända sig, väljer nu ut personer med en sexuell dragning till barn som ska delta i en studie av ett nytt läkemedel. Läkemedlet, som minskar det manliga testosteronet, kommer förhoppningsvis att kunna dämpa pedofilers benägenhet att skada barn. Runt var fjärde eller femte som ringer hjälplinjen uppges ha pedofila störningar.

— Det de ringer för är ofta att de håller på att tappa kontrollen, att de är oroliga för sitt beteende och att de ska gå över gränsen. Kanske begå en olaglig handling och många har redan gjort det på det sättet att de har använt övergreppsmaterial, dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, säger Katarina Görts Öberg som arbetar som psykolog och enhetschef vid Karolinska universitetssjukhusets klinik för andrologi, sexualmedicin och transmedicin.

60 personer som hört av sig till hjälplinjen har valts ut. De kommer att genomgå en hjärnavbildning. Sedan kommer halva gruppen att få en injektion av läkemedlet, resterande del av gruppen kommer att få placebo.

— Förhoppningen är att det här ska kunna vara ett läkemedel att använda vid en akut situation, när man söker för en egen upplevd ökad risk att begå övergrepp eller där man vill ha hjälp att ta kontrollen över sin sexualitet, säger Christoffer Rahm som är specialistläkare i psykiatri och initiativtagare till studien.

Rahm menar vidare att det saknas forskning på området läkemedel som en preventiv åtgärd vid sexuella störningar. Det är därför för tidigt att säga om läkemedlet kommer att minska riskerna för övergrepp på barn.

Källa:

Nytt läkemedel ska minska övergreppen på barn


  • Publicerad:
    2017-01-10 19:50