SEXUALBROTT. Efter 44 förhandlingsdagar i Attunda tingsrätt döms nu nätpedofilen Christoffer Kalani från Järfälla till tre års fängelse. Närmare hundra barn, bosatta över hela Sverige och där den yngsta är fem år gammal, utsattes för övergrepp via Internet.

96 identifierade barn har fallit offer för en 22-årig Järfällabos sexualbrott på Internet.

96 identifierade barn har fallit offer för en 22-årig Järfällabos sexualbrott på Internet.

Tingsrätten har i ett mål rörande sexualbrott mot barn dömt en Christoffer Kalani, 22 år gammal, från Järfälla för sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott, försök till de nu nämnda brotten och till grovt sexuellt övergrepp mot barn samt sexuellt ofredande. Tillsammans döms han för mer än 500 brott, där de allvarligaste är 13 fall av grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och ett fall av försök till grovt sexuellt övergrepp mot barn. Alla brotten han döms för har skett via Internet.

Han frias däremot för de åtalspunkter som gällt våldtäkt mot barn.

– Eftersom vi bedömt att handlingarna som han genomfört eller försökt genomföra med barnen inte, med hänsyn till kränkningarnas allvar, varit jämförliga med samlag har vi kommit fram till att de här gärningarna ska rubriceras som sexuella övergrepp mot barn och alltså inte som våldtäkt mot barn, säger rättens ordförande rådmannen Rikard Backelin i ett pressmeddelande.

Polisen slog till mot Kalanis bostad i april 2014 efter att ha tagit emot flera anmälningar om övergrepp utförda via Internet. I hans mobil kunde 96 offer identifieras via chattloggar, och det visade sig att han sökt unga flickor över hela landet. De äldsta i fjortonårsåldern och den yngsta bara fem år.

Av 89 målsägande barn döms nu Kalani för att ha utfört handlingar mot 88 av dem. 79 barn får skadestånd, sammanlagt ska han enligt domen betala 924 000 kronor. De enskilda beloppen varierar mellan 5 000 och 40 000 kronor. Vissa barn får inget skadestånd alls eftersom rätten anser att de inte utsatts för en så allvarlig kränkning som krävs för att skadestånd ska dömas ut.

Förutom skadestånden döms även Kalani till tre års fängelse.

nät

Genom lögner, smicker och tjat lyckades Kalani begå sexualbrott via nätet och mobilapplikationer.

Kalani använde sociala medier för att kontakta barnen. Genom den populära mobilapplikationen Kik började han prata med barnen om allt möjligt för att sedan glida över på sex. Med hjälp av lögner, smicker och tjat försökte han få barnen att skicka nakenfoton och även begå sexuella handlingar på sig själva.

FAKTA: BROTTEN

Så här valde åklagarna att rubricera de olika brotten, flera av dem rubricerades som grova:

Sexuella ofredanden: De fall där 22-åringen ”talat snusk med barnen”. Och de fall där han blottat sig för barnen, eller haft handen innanför byxorna.

Utnyttjande av barn för sexuell posering: När barnen förmåtts att visa upp sin kropp eller delar av kroppen.

Barnpornografibrott: När 22-åringen fått bilder som bedöms som barnpornografi. I några fall har han även spridit barnpornografiskt material.

Sexuellt övergrepp: De fall där han fått barn att genomföra handlingar på sig själva som inte är jämförliga med samlag.

Våldtäkt mot barn: De fall där han förmått barnen att utföra sådana handlingar på sig själva som om gärningsmannen själv utfört dem på barnen varit att jämföra med samlag.

Källor:
Tre års fängelse för nätpedofil
Nätpedofilen Christoffer Kalani fick tre år för nätövergrepp på 96 barn
Dom från Attunda tingsrätt


  • Publicerad:
    2016-06-26 09:00