INRIKES Nyligen avskedades Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik eftersom regeringen ville ha ny ledning över myndigheten. ”Jag är rätt person att utföra det paradigmskifte ni söker”, skriver nu Kenth Ekeroth i en ledare på Samnytt.

Nyligen kom beskedet att Migrationsverkets generaldirektor Mikael Ribbenvik får lämna sin post eftersom regeringen vill ha ett ”paradigmskifte” i migrationspolitiken. Enligt proffstyckare i medströmsmedia berodde beslutet dock snarare på att man vill ”hålla SD på gott humör”.

Nu meddelar den tidigare SD-juden Kenth Ekeroth att han står till förfogande att ta över myndigheten och genomdriva regeringens ”paradigmskifte”.

”För det första för att jag var en av de första i det här landet som för länge sedan ville se ett ’paradigmskifte i migrationspolitiken. Det finns knappast någon som är mer motiverad än jag att så ska ske”, skriver Ekeroth i en ledare på Samnytt.

Ekeroth hävdar också att han som generaldirektör för Migrationsverket kommer ta tag i ”svågerpolitiken, korruptionen, skenande kostnader, aktivister och mycket annat i den dysfunktionella myndigheten” samt att han kommer att förbli helt opåverkad av det mediedrev som han förutspår kommer att ske ifall Migrationsverket genomför verkliga förändringar.

Avslutningsvis skriver Ekeroth att han redan lämnat in en ansökan till jobbet.