FINLAND Enligt en undersökning ökar andelen finländare som inte alls vill ha barn. När nativiteten i landet nu når rekordlåga nivåer uppges för första gången ”klimatkrisen” som orsak till att inte skaffa barn.

Svenska yle skrev den 10 januari om resultaten från Familjebarometern 2022; en undersökning som Befolkningsförbundet i Finland har utfört. Den bygger på Generations and Gender Survey Finland och Perhebarometrikysely 2022. 3398 personer i åldern 20-59 år har fungerat som underlag för undersökningen.

I svaren framgår att de flesta finländare önskar sig i genomsnitt 2 barn, men att det i praktiken ”fattas” 0,66 barn för personer mellan 35-45 år.

Familjebarometern visar samtidigt att 87 procent av finländarna i åldern 20-45 år uppger sig vilja ha barn om de hade levt i en ”idealvärld”.

Andelen som vill ha noll barn ökar

Något som verkar bli allt vanligare är att man frågar sig om man vill ha barn istället för när man vill ha barn. Av de som är födda mellan 1985-1994 uppger var femte att de inte alls vill ha barn. Vidare svarade endast en tredjedel att de anser att få barn är något av det viktigaste man kan göra i livet.

Men det är inte enbart ökningen av barnlösa människor som ligger bakom de sjunkande födelsetalen, utan att det även föds mindre både andra och tredje barn i familjerna.

Yle skriver att det enligt ”forskarna” inte heller är frågan om någon tillfällig trend utan något mer ihållande.

Enligt forskarna är det inte fråga om någon tillfällig svacka, utan de som nu är i fertil ålder kommer under sin livstid att få märkbart färre barn än generationerna före dem.

Klimathysteri och ekonomisk instabilitet delorsaker

Ett nytt fenomen i undersökningen är att man för första gången ser att man inte vill ha barn på grund av ”den globala klimatkrisen”. Enligt Hufvudstadsbladet är det nästan en tredjedel av kvinnorna som väljer bort barn på den grunden.

Ju mer oro för klimatkrisen, desto lägre antal barn önskar de svarande sig. Trettio procent av de kvinnor och 21 procent av de män som inte för tillfället planerar att skaffa barn uppger att oro för barnets framtid på grund av klimatkrisen har en stor inverkan på läget.

Som andra orsaker till att inte skaffa barn uppges bland annat minskad jämställdhet, terrorism, överbefolkning, växande flyktingkriser och militära konflikter. Dock har Rysslands invasion av Ukraina lett till att män önskar sig något fler barn än vid tidigare undersökningar, skriver Yle.

Enligt de svarande som bara har ett barn är det problematiskt att kombinera sitt arbetsliv med barnomsorg. Som en annan stor orsak uppges ekonomiska bekymmer ligga bakom att det aldrig fötts fler än ett barn i famlijen.

Historiskt lågt barnafödande

Åldern på de som får sitt första barn blir också högre. År 2021 var den genomsnittliga åldern på kvinnor som fick sitt första barn 30 år medan siffran för män låg på 31,9 år.

Av de i åldern 40-44 år har 21 procent av kvinnorna inga egna barn medan motsvarande siffra för männen ligger på 31 procent.

En tillfällig uppgång i nativiteten i landet kunde ses under 2020-2021, men därefter har barnafödandet fortsatt att sjunka. 2022 låg barnafödandet på den historiskt låga siffran 1,33 barn per kvinna.