INRIKES. Förra året ändrades lagen så att invandrare som fått avslag på sin asylansökan inte ska få något ekonomiskt bidrag. Syftet med lagändringen var att fler främlingar skulle lämna Sverige frivilligt men istället har de gått under jorden.

Det var under förra sommaren som regeringen och alliansen kom överens om att göra en lagändring som går ut på att invandrare som fått avslag på sin asylansökan inte ska få något ekonomiskt bistånd, vilket skulle leda till att fler främlingar skulle lämna Sverige frivilligt, något som inte skett. Istället har invandrarna gått under jorden.

Av de 4 200 personer som förlorade sitt bistånd har inte fler än endast 136 personer lämnat Sverige frivilligt. 57 personer har utvisats med tvång medan hela 1 400 har gått under jorden. Övriga invandrare bor i egna boenden runtom i landet.

Utifrån statistiken verkar inte lagändringen gett önskad effekt om att fler ska återvända frivilligt”, skriver Migrationsverket i sin årsredovisning.

Källa:
Lagändring ledde inte till fler utvisningar


  • Publicerad:
    2017-02-24 09:45