ÅSIKTSFÖRTRYCK. Efter att en lärare i Värmland gått till attack mot muslimska terrorister på Facebook åtalas han nu för hets mot folkgrupp.

moder-justitia

En manlig lärare i Värmland har i ett Facebookinlägg gått till angrepp mot militanta islamister, bland annat skrev han att man borde ”smörja in deras muslimlemmar med smält gristalg och svåle. Sen får de smaka det glödgade gallret… Bra sätt o få tungomålet att lossna o göra dig av med terrorister…”.

Läraren åtalas nu för hets mot folkgrupp. En kollega som stötte på inlägget anmälde det till rektorn som i sin tur tog det vidare till kommunen, varpå en polisanmälan och följaktligen åtal upprättades.

Den åtalade mannen är noga med att understryka att han, till skillnad från vad rättssystemet vill framställa det som, i sitt inlägg inte åsyftade ordinarie muslimer utan just terroristiskt lagda sådana. Han är också medveten om ”faran” med att som lärare ge uttryck för politiskt inkorrekta åsikter men har inte sett det som ett hinder.

Källa:
Skrev om muslimer


  • Publicerad:
    2015-11-02 19:15