PALESTINAKONFLIKTEN Försvarsministern och presidenten bekräftar på var sitt håll cirkulerande uppgifter om indraget militärt stöd – men garderar sig båda med potentiella ”löftes-sänkar-ord”.

Medan amerikanska ministrars varningar till Israel om konsekvenser av landets smutsiga krigföring mot palestinierna kan ses som hot om bestraffning, är det bakomliggande syftet ofta att blidka en inhemsk amerikansk opinion (inte minst på landets universitet) som kräver antingen att det amerikanska stödet till Israel dras in, eller också att det åtminstone villkoras.

På onsdagen kom bekräftelser från såväl USA:s president Joe Biden som från landets försvarsminister Lloyd Austin på cirkulerande uppgifter om att USA nu ”pausar” sina militära leveranser till Israel. Det visar sig dock att såväl Austins som Bidens intervjusvar innehåller ”brasklappar”, användbara för den som i efterhand önskar förvandla utställda löften till ”möjligheter” eller ”ambitioner”.

Denna vecka inleddes med Hamas accepterande på måndagskvällen av ett förslag framlagt av medlare från Egypten och Qatar rörande en 126 dagars vapenvila. Timmar senare inleddes så på natten till tisdag de israeliska terrorbombningarna av staden Rafah i södra Gaza, dit man från officiellt israeliskt håll uppmanat palestinier från andra delar av Gaza att fly undan bomberna.

Försvarsministerns vittnesmål

På onsdagsförmiddagen vittnade försvarsminister Austin inför kongressens underutskott och tillkännagav då att Biden-administrationen nu pausat ”en synnerligen efterfrågad leverans av ammunition” med destination Israel — detta med anledning av oro för att IDF ytterligare ska eskalera sitt angrepp mot staden Rafah i södra Gaza.

— Vi har varit väldigt tydliga … ända från början att Israel inte bör inleda en större attack mot Rafah utan att ta hänsyn till och skydda de civila som befinner sig i det stridsområdet,” sa Austin till de församlade lagstiftarna.

Försvarsministern presenterar inställda leveranser av vapen och ammunition till Israel som det beslutade framtidsscenariot, men kommenterar samtidigt en planerad kommande leverans med dessa ord:

— Vi har inte tagit ett slutgiltigt beslut om hur vi ska gå vidare med den transporten [av vapen]… som antogs i slutet av april.

Austins sista ord under utfrågningen framstår som malplacerade givet hans hållning till den judiska terrorstatens utplåningskrig fram till dess:

— Min sista kommentar är att vi är absolut fast beslutna att fortsätta att stödja Israel i dess rätt att försvara sig själv.

Presidentens intervju

På onsdagseftermiddagen intervjuades president Biden av CNN. Ungefär från minut 9 dryftas indragandet av det amerikanska militära stödet till Israel. Presidenten uttalar sig generellt betydligt mer vagt än vad hans försvarsminister gjort tidigare under dagen.

Även fast Biden är skarp i sin kritik av Israels angrepp på Rafah nöjer han sig många gånger med att nämna inställda leveranser som en möjlig alternativ stridsåtgärd. Det hindrar inte att han flera gånger ”Vi ska-utlovar” kommande bojkotter.

Bidens påminnelser på onsdagen om vad den judiska staten använder de erhållna bomberna till, gör honom sannolikt till en av de mer frispråkiga sittande amerikanska presidenterna:

Civila har dödats i Gaza som en konsekvens av dessa bomber...