SKOGSPOLITIK. Statsminister Stefan Löfven böjer sig för skogsindustrins intressen och går till attack mot naturnära skogsbruk. I ett uttalande till EU-kommissionen vill han att ”konceptet ska raderas”. 

Stefan Löfven går till attack mot naturnära skogsbruk. Foto: Olaf Kosinsky (CC BY-SA 3.0).

I ett gemensamt uttalande till EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, uppmanar statsminister Stefan Löfven och hans finska motsvarighet Sanna Marin, att konceptet med naturnära skogsbruk ska raderas.

Det var i samband med att EU-kommissionen i april skulle presentera ett förslag om nya regler för hållbara investeringar, som Löfven och Marin bedrev lobbyverksamhet åt skogsindustrins intressen.

Efter påtryckningar från Sverige och Finland har tidigare delar av förslaget – som bland annat skulle ställa höga krav på skogsbruket – tagits bort. Statsministrarna ville bland annat att alla referenser till naturnära skogsbruk, skulle tas bort från förslaget.

Konceptet med naturnära skogsbruk, eller close to nature forestry, går ut på att man tar hand om och avverkar träd från den skog som växer naturligt, istället för att kalavverka all naturskog och upprätta trädplanteringar. Det är en metod som förespråkades av, och tidigt infördes i Tredje riket av dess riksjägmästare Hermann Göring.

Sedan dess införande i det nationalsocialistiska Tyskland har konceptet sakta ökat i popularitet.

”Vi vill att konceptet raderas”, skriver dock Löfven och Marin. Enligt Dagens Nyheter hävdar regeringen att metodens definition är för ospecifik. De föreslagna striktare miljölagarna skulle också kunna vara ”kontraproduktiva”, anser Löfven.

EU-kommissionen har efter statsministrarnas uppmaning tagit bort nästan samtliga referenser till skogsbrukskonceptet i förslaget, och möter därför internationell kritik för att vara ”ovetenskaplig”. Bland annat från Sébastien Godinot, EU-ekonom hos Världsnaturfonden (WWF).

I ett uttalande skriver Godinot att EU-kommissionen har ”påverkats starkt av obalanserad lobbyverksamhet från Finland och Sverige: det strider mot miljövetenskapen och skapar ett katastrofalt prejudikat”.

— I det nya brevet framgår det tydligt att Sverige och Finland ytterligare ville försvaga kommissionens text i elfte timmen. Genom att sätta ett så stort tryck på Kommissionen verkar de offentligt positionera sig som förhalare i frågor om klimat och biologisk mångfald inom EU. Det är hög tid att de reviderar sina ståndpunkter om skogsbruket, stoppar systematiska hinder och deltar på ett konstruktivt sätt i den europeiska diskussionen om skogsbruk, säger Godinot till DN.

Även Jens Peter Skovsgaard, professor i skogsskötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), stämmer in i kritiken.

— Stefan Löfven tar hänsyn till ekonomiska intressen i skogen. Det är en betydande del av svensk ekonomi. Om jag vore han skulle jag inte bett dem stryka det, utan formulerat mig: ”Bra idé. Vi behöver bara arbeta på att utveckla definitionen och anpassa skogen och skogsbruket”, säger Skovsgaard till DN.


  • Publicerad:
    2021-05-23 12:20