VÅRDEN Vem kunde ana att det idag förekommer kommunikationsproblem mellan brukare och personal inom vård och omsorg? Malmö Stads lösning är miljoner till språkutbildning för icke-svensk personal.

Malmö stad satsar två miljoner för att hjälpa upp svenskan för anställda inom vård och omsorg så att hjälpliga färdigheter i kommunikation med brukare kan uppnås.

Staden, som blöder ekonomiskt, erhåller dagligen 16,5 miljoner och årligen 6 miljarder av svenskars skattepengar.

Utbildningen i svenska ska bedrivas under hösten och våren i samarbete med komvux och 60 anställda har valts ut till att delta.

Åtgärden uppges ha det dubbla syftet att dels åstadkomma en höjning av nivån på kommunikationen mellan personal och brukare, och dels att utveckla dokumentationen av verksamheten.

Kommunen kommer även anställa särskilda språkombud på förvaltningen.

Dessa får i uppgift att bidra till att förbättra den språkliga kommunikationen såväl mellan personal och brukare som inom respektive grupp.